Lata : 2011, 20102009, 20082007200620052004200320022001200019991997-1998199619951993-1994

PUBLIKACJE W ROKU 2011

Wykaz publikacji naukowych za rok 2011 pracowników  Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem.

I. Prace oryginalne:

1. Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Tęsiorowski

Wyniki Leczenia operacyjnego skolioz u chorych z zespołem Marfana Results of operative treatment for scoliosos in Marfan syndrome. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research The Journal of Spine Surgery numer 1 (21) 2011

2. Aneta Bac, Daniel Zarzycki, Dorota Czechowska, Maciej Górkiewicz, Renata Woźnacka, Paweł Sosin, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec

The effect of thermotherapy treatments on the degree of clacification of bone tissue. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research numer 2 (22) 2011

II.        Opisy przypadków                        - brak

III.       Prace przeglądowe                       - brak

IV.       Publikacje monograficzne           - brak

V.        Inne typy publikacji                     - brak

VI.       Informacje o patentach                - brak

VII.      Prace habilitacyjne i doktorskie  - brak

VIII.     Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na   
konferencjach i zjazdach:

1. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Makieła Grzegorz, Tęsiorowski Maciej

Anterior Short Spinal Fusion in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis.

Retrospective Review of 250 Consecutive Patients with 7 years Follow Up.

European Spine Journal

20 (suppl 4)

2. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel,  Tęsiorowski Maciej, Duda Sławomir, Jasiewicz Barbara

Comparison of Results of Surgical Treatment of Congenital Spinal and Thorax Deformities in Skeletally Immature Patients Using Two Different “ Growing” Implants. European Spine Journal

20 (suppl 4)

3. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Duda Sławomir

Growing Spine Profiler- a New Device in the Treatment of Progressive Spinal Deformities, Early Results European Spine Journal 20 (suppl 4)

4. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir

Comparison of results of Surgical Treatment of Congenital Spinal and Thorax Deformities In Skeletally Immature Patients Using Two Different „ Growing” Implants ICEOS 5th International Congres on Early Onset Scoliosis and Growing Spine November 18-19,2011 Orlando USA

5. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir

Scoliosis in Rett Syndrome-Natural History and Surgical Treatment. ICEOS 5th International Congres on Early Onset Scoliosis and Growing Spine November 18-19,2011 Orlando USA

6. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz

Growing Spine Profiler- A New Device in the Treatment of Progressive Spinal Deformities, Early Results ICEOS 5th International Congres on Early Onset Scoliosis and Growing Spine November 18-19,2011 Orlando USA

7. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel

Results of Surgical Treatment of Spine Deformities in Patients with Spinal Muscular Atrophy Type II and Type III Scoliosis Reaserch Society 46 th Annual Meeting & Course Louisville Kentucky September 14-17 2011 USA

8. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Gaines W. Robert

Anterior Short Spinal Fusion in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Retrospective Review of 250 Consecutive Patients with Seven Years Follow- Up. Scoliosis Reaserch Society 46 th Annual Meeting & Course Louisville Kentucky September 14-17 2011 USA

9. Jwalant S. Mehta, Kan Min, Eldin E. Karaikovic, Suken A. Shan, Daniel Zarzycki, Robert W. Gaines

Short Segment Anterior Fusion with Interbody Cages for Painful Scheuermann’s Disease Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

10. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Duda Sławomir, Tęsiorowski Maciej

Growing Spine Profiler- A New Device in the Treatment of Progressive Spinal Deformities, Early Results Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

11. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej

The Value of Supine traction Radiograms in Prediction of Curve Correction in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis Lenke 1 Treated  with „ Bone-on- Bone” Anterior Spina Fusion Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

12. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Duda Sławomir, Tęsiorowski Maciej

Results of Surgical Treatment of Congenital Spinal and Thorax Deformities in Skeletally Immature Patients Rusing „ Growing Instrumentation” Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

13. Zarzycki Daniel
Leczenie operacyjne bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa- kiedy, jak,po co? Surgical Treatment idiopathic Scoliosis- When, Haw, What for? Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011.

14. Kokot Anna, Zarzycki Michał i współ.
Kinesiology Taping w leczeniu dyskopatii dolnego odcinka kręgosłupa. Kinesiology Taping in treatment of concomitant pain in lumbar spine discopathy. Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII- edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011.

15. Potaczek T.; Zarzycki D.
„Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem  mięśni typ II i typ III.” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

16. Zarzycki Daniel
„Skoliozy wrodzone i układowe. Rozpoznawanie i metody leczenia” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

17. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej
„ Leczenie operacyjne wrodzonych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej u chorych niedojrzałych kostnie z wykorzystaniem instrumentarium „rosnącego.” ” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

18. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara

„Growing Spine Profiler”- nowe narzędzie w leczeniu postępujących deformacji       kręgosłupa ( wczesne wyniki).” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii
i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

19. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Makieła Grzegorz, Jasiewicz Barbara,Tęsiorowski Maciej
„Zachowanie się nieinstrumentowanego odcinka kręgosłupa w skoliozach   idiopatycznych piersiowych operowanych techniką spondylodezy przedniej „ kość- na -kość „” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

20. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Mackoś Mateusz, Jasiewicz Barbara,Tęsiorowski Maciej
„ Skuteczność radiogramów ”elongacyjnych” w ocenie korekcji u chorych ze skoliozą idiopatyczną młodzieńczą piersiową leczonych techniką spondylodezy przedniej „ kość- na- kość”. ” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

21. Jasiewicz Barbara, Adamczyk Jakub, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej
Deformacje Kręgosłupa u chorych z rzadkimi zespołami genetycznymi i ich leczenie ( przegląd przypadków) XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii      
i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

22. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz
Leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych 01-04 czerwca 2011 r. Wrocław

23. Zarzycki Daniel
„Komplikacje w leczeniu chirurgii kręgosłupa” Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów 9-10 września 2011r. Jachranka.

24. Zarzycki Daniel
„Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa” Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów 9-10 września 2011r. Jachranka.

25. Tęsiorowski Maciej
Techniki operacyjne w skoliozach neuromięśniowych. Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów 9-10 września 2011r. Jachranka.

26. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Krzak Agnieszka
Potrójna artrodeza stępu w leczeniu operacyjnym deformacji stóp w neuropatii czuciowo- ruchowej. Triple arthrodesis of the foot in the operative treatment of the feet deformities in neuro- muscular polineuropathy. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research numer 5 (25) 2011PUBLIKACJE W ROKU 2010

Prace oryginalne

1. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof
Spine deformities in patients with Ehlers- Danlos syndrome, type IV- late results of surgical treatment” [Deformacje kręgosłupa u chorych z typem IV Zespołu Ehlersa-Danlossa – wyniki leczenia chirurgicznego] Scoliosis, 2010 Nov 25;5(1):25.

2. Kącka Katarzyna, Kącki Wojciech, Merak Joanna, Błęka Adam
Zastosowanie rekombinowanego aktywnego czynnika VII w celu zmniejszenia okołooperacyjnej straty krwi podczas planowej operacji korekcji deformacji kręgosłupa u świadka Jehowy. Opis przypadku [Useof recombinat  activated factor VII for reduction of perioperative blond loss diuring elective surgical correction of spine deformity in a Jahovah’s fitness. Case report] Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2010; 5(6); Vol. 12, 448-458III.

3. Kiebzak Wojciech., Kowalski Ireneusz*, Kossolik rzysztof*., Opuchlik Anna*., Zarzycki Daniel, Kiljański Marek*., Śliwiński Zbigniew.
Wpływ ustawienia miednicy na dolegliwości bólowe w okolicy serca [The influence of pelvic position on pain in heart regions] Kwartalnik Ortopedyczny, 2010; 1:56. *wsp. z:

4.Kowalski Ireneusz Maria, Prtoasiewicz- Fałdowska Halina, Jóźwiak- Grabysa Daria , Kiebzak Wojciech,Zarzycki Daniel, Lewandowski Roman, Szarek Józef.[Environmental factors predisposing to pain syndromes among adolescent  girl with diagnosed idiopathic scoliosis] J. Elementol. 2010

5. Lipik Ewa,  Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Rajski Piotr.
„Zespół sąsiedniego segmentu u chorych po spondylodezie kręgosłupa szyjnego” [Adjacent segment syndrome in patients after cervical spine spondylodesis] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research , 2010; 4(20):30-37.

6. Potaczek Tomasz
Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni typu II i III [Results of surgical treatment of spine deformities in patients with spinal muscular atrophy type II and III]The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ,2010; 4(20):52-64,

7. Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej,  Jasiewicz Barbara,  Zarzycki Daniel, Lasota Joanna,  Mazurkiewicz Stanisław*, Kulig Marek*
Deformacje kifotyczne kręgosłupa, jako efekt przebytej laminektomii- wyniki korekcyjnego leczenia operacyjnego” [Kyphotic deformities as a result of laminectomy- results of surgical treatment] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research,2010; 4(20):65-72 *wsp. z Politechniką Krakowską

8. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbarbara, Tęsiorowski Maciej, Smętkowski Andrzej
Scoliosis in Rett syndrome-own experience. [Skolioza w zespole Rett’a – doświadczenia własne] Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2010 jan-feb, 75(1): 17-23.

9. Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Lipik Ewa, Ciupik Lechosław*
Zespolenie potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo- kręgosłupowego[Occipito- cervical fusion using some types of implants- anchois in the cranio-cervical pathologies] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2010; 4(20):38-44, * wsp. z LfC

10. Zarzycki Daniel, Łokas Krzysztof, Smętkowski Andrzej
Transforaminalna endoskopowa dysektomia w leczeniu pierwotnego wypadnięcia krążka międzykręgowego- wczesne wyniki i doświadczenia własne   [ Endoscopic transforeminal discectomy for primary lumbar disc herniation- erly results and own experience] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ,2010; 4(20):45-51

11. Zarzycki Daniel,  Smętkowski Andrzej,  Lasota Joanna, Radło Paweł, Łokas Krzysztof
Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową degeneracyjną chorobą dyskową z użyciem dystraktorów miedzykolczystych [Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research , 2010; 4(20):73-80

12. Zarzycki Daniel,  Lasota Joanna,  Smętkowski Andrzej,  Adamczyk Jakub, Radło Paweł, Potaczek Tomasz
Trudności i powikłania w leczeniu degeneracyjnej choroby dyskowej odcinka lędźwiowego metodą dystarktora międzykolczystego [ Complications and difficulties in treatment of degenerative disc disease in lumbag spine with interspinous distractor] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research , 2010; 4(20):81-90

II. Prace poglądowe- brak

III. Streszczenia w materiałach zjazdowych

1. Adamczyk Jakub, Szczęśniak Andrzej, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej
Odległe wyniki leczenia operacyjnego m.z.g.k.u [Late results of operative treatment of youth femoral capities epiphisiolisis] Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

2. Dobkiewicz Anna*, Baran Bogusław, Ciupik Lechosław**, Gunzburg Robert, Pieniążek Jerzy*, Szpalski Marrek, Zarzycki Daniel
Ocena kliniczna wyników kompleksowego leczenia chirurgicznego kręgozmyku [Clinical evaluation of comprehensive surgical treatment spondylolisthesis] Materiały Zjazdowe III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010 * wsp. z Oddział Neurochirurgii, Szpital Górniczy Bytom ** wsp. z LfC Zielona Góra

3. Jasiewicz Barbara
“Current techniques of regenerate assessment during limb lengthening” [Współczesne techniki oceny regeneratu podczas wydłużania kończyn] Materiały Zjazdowe z 6th International ASAMI and Bone Reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA, 16-19 June, 2010, Egypt

4. Jasiewicz Barbara,  Potaczek Tomasz, Kącki Wojciech, Tęsiorowski Maciej
Funkcjonalne wyniki wydłużania kości ramiennej u chorych ze skróceniem wywołanym zapaleniem noworodkowym stawu ramiennego [Functional results of humeral lengthening at patients with caused by neonatory shoulder inflammation] Materiały z XVIII Konferencji Naukowej ASAMI,  Krasiczyn 2010

5. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech

Wydłużanie kości łokciowej u chorych z aplazją kości ramieniowej [Lengthening of  ulna at patients witha humeral aplasia] Materiały z XVIII Konferencji Naukowej ASAMI,  Krasiczyn 2010

6. Jasiewicz Barbara, Gądek-Moszczak Aneta* , Tęsiorowski Maciej, Wojnar  Leszek*,  Kącki Wojciech, Potaczek Tomasz.
Automatyczna ilościowa analiza obrazu regeneratu kostnego na obrazach rtg kości kończyn wydłużanych za pomocą gwoździ śródszpikowych] [Authomatic quantity assesement of  regenerate on x-rays of  bones during over-nail lengthening] Materiały z XVIII Konferencji Naukowej ASAMI,  Krasiczyn 2010 * wsp. z Politechniką Krakowską

7. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz,  Tęsiorowski Maciej
Knee Function after  femoral lengthenning with use of intramedullary nail [Funkcja kolana po wydłużaniu uda z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego] Materiały Zjazdowe z6th International ASAMI and Bone Reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA , 16-19 June, 2010, Egypt

8. Jasiewicz Barbara., Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej
Single Bone lengthening of the forearm [Wydłużanie  pojedynczej kości przedramienia] Materiały zjazdowe z EPOS 29th Annual Meeting, 7-10 April 2010 Zagreb, Croatia.

9. Kącki Wojciech , Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Witkowski
Realloplastyka bezcementowa po pierwotnej alloplastyce cementowej – obserwacje własne [Revision cementless arthroplasty after primary cementem arthroplasty – own observations] Streszczenia z XXXVIII Zjazdu Naukowego PTOITr, Warszawa 2010

10. Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej
Odległe wyniki funkcjonalne przezchrząstkowego wydłużania uda [Late functional results of  femoral lengthening by pheseal distraction” Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

11. Kaliciński Mariusz
Samoocena jakości życia pacjentów po zabiegach chirurgicznych klatki piersiowej lejkowatej [Patient’s self-assesement after surgical treatment of pectus excavatum” Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

12. Kaliciński Mariusz
Skolioza w przebiegu neurodysrafii [ Scoliosis in the course of dysraphism] Materiały Zjazdowe III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010.

13. Kokot Anna, Rożek Karina, Witkiewicz Borys, Zarzycki Michał
„ Kinesiology Taping w leczeniu bólu dolnego odcinka kręgosłupa-doniesienia wstępne [Kinesiology Taping in the treatment of low back pain-premilinary report] Materiały Zjazdowe III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 2010.

14. Lipik Ewa, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel., Rajski Piotr,
Zespół sąsiedniego segmentu u chorych po spondylodezie kręgosłupa szyjnego [Adjacent segment syndrome in patients after cervical spine spondylodesis] Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

15. Potaczek Tomasz
Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni typu II , III [Results of treatment of spine deformities in patients with spinal muscular atrophy (type 2,3)] Materiały zjazdowe III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

16. Potaczek Tomasz
Evaluation of the course of femoral lengthening in relation to aetiology of discrepancy [Ocena przebiegu wydłużania uda w zależności od etiologii skrócenia] Materiały Zjazdowe  z6th International ASAMI and Bone Reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA, 16-19 June, 2010, Egypt

17. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej
Współczesne metody leczenie operacyjnego skolioz idiopatycznych u chorych niedojrzałych kostnie –doświadczenia własne [Modern techniques of scoliosis operative treatment at patients before bone maturity – own experiences]. Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

18. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Maciej Tęsiorowski
Ocena przebiegu osteogenezy dystrakcyjnej kości udowej w zależności od etiologii nierówności kończyn dolnych
[Assesement of distraction osteogenesis of femur relating to aetiology of  lower limb discrepancy]
Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

19. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara
Leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa „rosnącego [Surgical treatment of deformities of the „growing” spine] Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

20. Potaczek Tomasz., Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Lasota Joanna, Mazurkiewicz Stanisław*, Kulig Marek*
Deformacje kifotyczne kręgosłupa , jako efekt przebytej laminektomii- wyniki korekcyjnego leczenia operacyjnego”. [Kyphotic deformities as a result of laminectomy- results of surgical treatment] Materiały zjazdowe III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010 *wsp. z Politechniką Krakowską

21. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech:
Functional and clinical results of humeral lengthening in post- septic shortening patients [Wyniki funkcjonalne i kliniczne wydłużania kości ramieniowej u pacjentów z pozapalnym skróceniem]
Materiały zjazdowe z EPOS 29th Annual Meeting, 7-10 April 2010 Zagreb, Croatia.

22. Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Lipik Ewa, Ciupik Lechosław Stabilizacja potyliczno-szyjna w patologiach przejścia czaszkowo- szyjnego
[Occipito- cervical stabilization in pathologies og cranio- cervical junction]
Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

23. Zarzycki Daniel , Lipik Ewa, Łokas  Krzysztof ,  Potaczek Tomasz
Leczenie operacyjne szyjnej choroby dyskowej z użyciem półsztywnego implantu DCI- wyniki wstępne [Surgical treatment of cervical disc disease with  semi-rigid Dynamic Cervical Implant DCI) - preliminary results] Materiały Zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

24. Zarzycki Daniel, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Joanna, Radło Potaczek, Potaczek Tomasz
Trudności i powikłania w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa z użyciem dystrakora międzykolczystego [Problems and complications in treatment of diseases using interspinous implants] Materiały Zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

25. Zarzycki Daniel., Smętkowski Andrzej, Lasota Joanna, Radło Paweł, Łokas Krzysztof
Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową degeneracyjną chorobą dyskową z użyciem dystraktorów międzykolczystych [Evaluation of treatment of disc degenerative disease using interspinous implants on adjacent segments] Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010


PUBLIKACJE W ROKU 2009

I. PRACE ORYGINALNE:
1. Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Potaczek Tomasz.
New criteria of radiological assessment of treatment outcomes in idiopathic scoliosis.
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2009 Sep-Oct;11(5):409-23.

2. Tesiorowski M, Potaczek T, Jasiewicz B, Kacki W, Łokas K.
Regeneration formation index – new method of quantitative evaluation of distraction osteogenesis.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 2009 May-Jun;74(3):121-6.

3. Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Mackoś Mateusz, Łokas Krzysztof, Jasiewicz Barbara, Sowa Bronisław.
Laminoplasty for cervical spondylosis – own results.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

4. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof
Vertebroplasty in the treatment of osteoporotic spine fractures.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

5. Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel,  Jasiewicz Barbara
Surgical treatment of scoliosis in patients with myelomeningocoele.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

6. Lorkowski Jacek, Trybus Marek, Hładki Waldemar, Zarzycki Daniel
Application of pedobarography in holistic evaluation of the therapy outcomes of the Achilli tendon ruptures during sport activity.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

7. Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Łokas Krzysztof.
Results of treatment of one- or multi-level discopathy with use of artificial cervical disc.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009

8. Lorkowski Jacek, Hładki Waldemar, Trybus Marek, Zarzycki Daniel.
Underfoot pressure distribution in patients after surgical treatment of proximal end of femoral bone.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009

9. Zarzycki Daniel, Smętkowski Andrzej, Lasota Joanna, Radło Paweł, Adamczyk Jakub.
Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing.
InSwing interspinous spacer In the treatment of lumbar disc diseases.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009
10. Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Lipik Ewa, Ciupik Lechosław.
Occipito- cervical fusion using some types of implants- anchors in the cranio- cervical pathologies.
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009
11. Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz

Sagittal spinal balance after anterior fusion in lumbar scoliosis
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009II. PRACE PRZEGLĄDOWE
1. Zarzycki Daniel
Complications in the surgical treatment of the spinal column
The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009


III. STRESZCZENIA PRAC NAUKOWYCH, REFERATÓW  I DONIESIEŃ WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH:
1. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof.
Results of surgical treatment of spine deformities In patients with Ehlers – Danlos syndrome.
28th Annual Meeting, Lisboa, Portugal, 1-4 kwietnia 2009

2. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof.
Results of surgical treatment of scoliosis in patients with Marfan syndrome.
28th Annual Meeting, Lisboa, Portugal, 1-4 kwietnia 2009

3. Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel.
Saggital plane alignment after surgery in scoliotic patients with structural lumbar curve.
10th Congress EFFORT, Wiedeń, Austria, 3-6 czerwca 2009

4. Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara.
Natural history and strategies of surgical treatment of scoliosis in patients with myelomeningocoele.
Eurospine 2009, Warszawa, 21-24 października 2009


PUBLIKACJE W ROKU 2008

1. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Kacki Wojciech, Tesiorowski Maciej, Lipik Ewa.
Wyniki techniki prostego wycięcia w chirurgicznym leczeniu objawowych kości łódkowatych dodatkowych.
Results of simple excision technique in the surgical treatment of symptomatic accessory navicular bones.
Foot Ankle Surg. 2008;14(2):57-61.

2. Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Kacki Wojciech, Lipik Ewa, Lokas Krzysztof.
Użycie instrumentarium VEPTR (Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib) w leczeniu wrodzonych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej.
Use of VEPTR (Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib) device in the treatment of congenital spine and thorax deformities
Przegląd Lek. 2008;65(7-8):329-31.

3. Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Łokas Krzysztof.
Wyniki wydłużania kości udowej za pomocą gwoździa śródszpikowego oraz zewnętrznego aparatu stabilizującego.
Results of femur lengthening with intramedullary nail  and external fixator
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska 4-6 kwietnia 2008
Chirurgia Narządów Ruchu Ortop Pol. 2008 May-Jun;73(3):177-83.

4. Potaczek Tomasz, Kacki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tesiorowski Maciej, Lipik Ewa.
Wydłużanie kości udowej za pomocą teleskopowego gwoździa śródszpikowego ISKD- prezentacja metody i wczesne wyniki kliniczne.
Femur lengthening with a telescopic intramedullary nail ISKD--method presentation and early clinical results.
Chirurgia Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2008

5. Potaczek Tomasz, Zarzycka Maja, Lipik Ewa, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Michał, Kokot Anna.
Wczesne wyniki leczenia skolioz idiopatycznych z zastosowaniem gorsetu dynamicznego SpineCor.
Early results of treatment of idiopathic scoliosis using the dynamic SpineCor brace.
Rehabilitacja Medyczna 2008

6. Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Mackoś Mateusz, Łokas Krzysztof, Jasiewicz Barbara.
Laminoplastyka szyjna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w materiale Kliniki.
Cervical laminoplasty in the treatment of cervical spine degenerative disease in own material.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

7. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof.
Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa.
Vertebroplasty in the treatment of osteoporotic vertebral body fractures.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

8. Lipik Ewa, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Łokas Krzysztof
Wyniki leczenia jedno- i wielopoziomowej szyjnej choroby dyskowej z zastosowaniem sztucznego dysku szyjnego.
Results of treatment of single and multilevel cervical disc disease with artificial cervical disc implantation.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

9. Zarzycki Daniel.
Komplikacje  w leczeniu chirurgicznym kręgosłupa.
Complications in spine surgery.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

10. Zarzycki Daniel, Smętkowski Andrzej, Radło Paweł, Rajski Piotr, Adamczyk Jakub.
Ocena pacjentów z wielopoziomową spondyloartrozą lędźwiową po leczeniu operacyjnym – 12 miesięcy obserwacji.
Evaluation of patients with multilevel lumbar spondyloarthrosis treated surgically – 12-month outcome.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

11. Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Jakub, Makieła Grzegorz.
Wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej metodą dystraktora międzykolczystego.
Outcomes of surgical treatment of lumbar discopathy with intraspinous distractor.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

12. Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Jakub, Makieła Grzegorz.
Dystraktory międzykolczyste w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – ocena metody.
Interspinous distractors in the lumbar spine - evaluation of the method
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

13. Kaliciński Mariusz.
Leczenie chirurgiczne dyskopatii piersiowej – prezentacja pacjentów.
Surgical treatment of thoracic disc disease – case presentation.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

14. Kaliciśnki Mariusz.
Diagnostyka i postępowanie w wybranych postaciach neurodysrafii.
Diagnostics and treatment of chosen forms of neurodysraphia.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

15. Lipik Ewa, Tęsiorowski Maciej, Kącka Katarzyna, Potaczek Tomasz, Łokas Krzysztof,
Leczenie spastyczności przy użyciu wszczepialnych pomp infuzyjnych – doświadczenia własne.
Treatment of spasticity with use of implantable infusion
pumps – own experience.
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

16. Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Kącki Wojciech.
Ocena skuteczności operacyjnego leczenia skoliozy typu Lenke 5 i 6 w radiogramach w płaszczyźnie czołowej.
Coronal plane results of surgery in patients with scoliosis type 5 and 6 of Lenke.
Journal of Children’s Orthopaedics, vol.2, suppl. 1, 3, 2008

17. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Lipik Ewa, Łokas Krzysztof, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech.
Skuteczność leczenia młodzieńczej skoliozy idiopatycznej za pomocą gorsetu dynamicznego – wczesne wyniki.
Effectiveness of adolescent idiopathic scoliosis treatment with a non-rigid brace – early results.
Journal of Children’s Orthopaedics, vol.2, suppl. 1, 3, 2008

18. Potaczek Tomasz, Łokas Krzysztof, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej.
Wyniki leczenia operacyjnego skoliozy u pacjentów z zespołem Marfana.
Results of surgical treatment of scoliosis in patients with Marfan syndrom.
XVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Białystok, 29-31.5.08r

19. Jasiewicz Barbara, Łokas Krzysztof, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej.
Wyniki leczenia operacyjnego skoliozy u pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa,
Results of surgical treatment of scoliosis in patients with Ehlers – Danlos syndrom.
XVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Białystok, 29-31.5.08r

20. Tęsiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara.
Implanty w ortopedii, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Implants in orthopaedics – the past, the present and the future.
16 międzynarodowy medyczny kongres esperancki, 13-18.7.2008, Kraków

21. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej
Porównanie wyników wydłużania kości udowej za pomocą gwoździa śródszpikowego oraz klasycznego wydłużania metodą Ilizaarowa.
Comparison of the results of femoral lengthening over intramedullar nail and classic Ilizarov lengthening.
5th meeting of the A.S.A.M.I. International, 28-30.05.2008, St. Petersburg

22. Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Lipik Ewa, Potaczek Tomasz, Kącki Wojciech.
Wpływ etiologii skrócenia kończyny na przebieg wydłużania.
Influence of limb shortening etiology on the course of lengthening.
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska, 4-6 kwietnia 2008

23. Kulig Marek, Mazurkiewicz Stanisław, Jasiewicz Barbara.
Ocena stopnia podatności przemieszczeniowej aparatu Ilizarowa w zależności od różnej jego konfiguracji oraz zastosowanych elementów: druty Kirschnera, grotowkręty Schanza.
Evaluation of translational stiffness of Ilizarov apparatus depending on the configuration and elements: Kirschner wires or Schanz nails.
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska, 4-6 kwietnia 2008

24. Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Łokas Krzysztof.
Wydłużanie kości udowej przy zastosowaniu gwoździa śródszpikowego samorozprężalnego ISKD – doświadczenia własne.
Femur lengthening with a telescopic intraamedullary nail ISKD – metod presentation and early clinical results
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska, 4-6 kwietnia 2008PUBLIKACJE W ROKU 2007:


I. PRACE ORYGINALNE:

1. Zarzycki D.:
„Leczenie operacyjne obrażeń kręgosłupa”
„Surgical treatment of spine injuries”
IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej TChP
31.05- 2.06.2007r., Kraków

2. Zarzycki D.:
„Urazu rdzenia kręgowego- podłoże, epidemiologia i leczenie”
„ Spinal cord injury- background, epidemiology and treatment.”

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
27.29 września 2007r., Kraków

3. Zarzycki D.:

„Zespoły bólowe po nieskutecznych operacjach kręgosłupa”
„Failed back surgery syndrome”
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
27.29 września 2007r., Kraków

4. Zarzycki D., Potaczek T., Winiarski A., Jasiewicz B., Makieła G., Radło P.:
“Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego”
„Comparison of radiological results of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis from anterior approach with bone-on-bone technique and posterior approach.”
Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe
3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

5. Potaczek T., Zarzycki D., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.:
“Czy usunięcie instrumentarium powoduje progresję skrzywienia u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną?”
„Does instrumentation removal cause curve progression in pateints with adolescent idiopathic scoliosis?”

Plakat przedstawiony na Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe 3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

6. Zarzycki D., Potaczek T., Winiarski A., Jasiewicz B., Makieła G., Radło P.:
„Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone”
„Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique.”

Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe
3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

7. Zarzycki D.:
„ Leczenie chirurgiczne zespołów bólowych kręgosłupa.”
„Surgical treatment of spine-pain syndroms”
III Międzynarodowy Kongres “Dowody i Praktyki”
10.11 listopad 2007r.- Kraków

8. Zarzycki D.:
„Leczenie operacyjne idiopatycznych, bocznych skrzywień kręgosłupa za pomocą śrub transpedikularnych.”
„Surgical treatment of idiopathic scoliosis with transpedicular screws”
Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa: “Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa”, 7-9 grudzień 2007r., Białowieża

II. PRACE PRZEGLĄDOWE
III. STRESZCZENIA PRAC NAUKOWYCH, REFERATÓW I DONIESIEŃ


WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH:

1. Zarzycki D., Tęsiorowski M., Lipik E., Potaczek T., Łokas K.:
„Zastosowanie systemu implantów VEPTR w leczeniu wrodzonych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej.”
„Usage of VEPTR implant system in congenital spine and thorax deformations”
IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej.
17-18 Maja 2007r.

2. Zarzycki D.:
„Leczenie operacyjne obrażeń kręgosłupa”
„Surgical treatment of spine injuries”
IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej TChP 
31.05 - 2.06.2007r., Kraków

3. B. Jasiewicz, T. Potaczek, W. Kącki, E. Lipik:
„Dodatkowe kości łódkowate – wyniki leczenia operacyjnego”
„Additional scaphoideal bones- surgical treatment outcomes”
Jastarnia – I Spotkanie na temat chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego, 19-21 kwietnia 2007

4. T. Potaczek, B. Jasiewicz, W. Kącki, E. Lipik:
„Talektomia – wartość zabiegu w leczeniu skrajnej deformacji końsko- szpotawej stóp”
„Thalectomy- evaluation in treatment of extreme equinovarus foot deformation”
Jastarnia – I Spotkanie na temat chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego, 19-21 kwietnia 2007

5. W. Kącki, T. Potaczek, B. Jasiewicz:
„Alloplastyka stawu skokowego – wczesne wyniki leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego.”
“Alloplasty of ankle joint- early outcomes of surgical treatment of ankle joint arthrosis”
Jastarnia – I Spotkanie na temat chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego, 19-21 kwietnia 2007

6. T. Potaczek, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, W. Kącki:
„Wyniki leczenia stawu rzekomego piszczeli z użyciem stabilizatorów zewnętrznych”
„Outcomes of tibia pseudoarthrosis treatment with external stabilizers”

Beskidzkie Dni Ortopedyczne – Gorlice – Wysowa Zdrój, 19-21 kwietnia 2007

7. B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, T. Potaczek, W. Kącki:
„Wrodzone zagięcia piszczeli – diagnostyka i wyniki leczenia”
„Congenital tibia bends- diagnostics and treatment outcomes”
Beskidzkie Dni Ortopedyczne – Gorlice – Wysowa Zdrój, 19-21 kwietnia 2007

8. D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, E. Lipik, T. Potaczek, K. Łokas
„Zastosowanie systemów implantów VEPTR w leczeniu wrodzonych deformacji 
kręgosłupa i klatki piersiowej”
„Usage of VEPTR implant system in congenital spine and thorax deformations”

IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej:

9. W. Kącki, T. Potaczek, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, E. Lipik:
„Zastosowanie gwoździa śródszpikowego samo wydłużalnego ISKD do wydłużania kości udowej”
„Usage of ISKD intramarrowy nail in femur extending”


IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej:

10. T. Potaczek, D. Zarzycki, M. Zarzycka, W. Kącki, B. Jasiewicz
„Does instrumentation removal cause curve progression in patients with adolescent idiopathic scoliosis?”
“Czy usunięcie instrumentarium powoduje progresję skrzywienia u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną?”
Plakat przedstawiony podczas SRS Regional Meeting – Budapeszt, Węgry, 14-16 czerwca 2007

11. D. Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło:
„Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone”
„Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique”
Plakat przedstawiony podczas SRS Regional Meeting – Budapeszt, Węgry, 14-16 czerwca 2007

12. T. Potaczek, D. Zarzycki, M. Zarzycka, W. Kącki, B. Jasiewicz
“Czy usunięcie instrumentarium powoduje progresję skrzywienia u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną?”
„Does instrumentation removal cause curve progression in patients with adolescent idiopathic scoliosis?”
Eurospine – Bruksela, październik 2007

13. D. Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło:
„Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone”
„Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique”
Eurospine 2007 – Bruksela, 3-6 października 2007

14. D. Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło:
“Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego”
„Comparison of radiological results of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis from anterior approach with bone-on-bone technique and posterior 
approach.”
Eurospine – Bruksela, październik 2007

15. T. Potaczek, M. Tęsiorowski:
„Solu-medrol w urazach rdzenia kręgowego – czy warto stosować?”
„Solu-medrol in spine injuries – is it worth to administer”
Zima Ortopedyczna, Mierki k/Olsztyna, 8-11 luty 2007

16. M. Tęsiorowski, E. Lipik, T. Potaczek:
„ Sztuczne dyski szyjne – wstępne wyniki leczenia”
„Synthetic cervical discs – early treatment outcomes”
Zima Ortopedyczna, Olsztyn 2007

17. D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, E. Lipik, W. Kącki, B. Jasiewicz, T. Potaczek:
„Leczenie chirurgiczne przerzutów”
„Surgical treatment of metastases”

XVI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr Otwock 2007:

18. M. Tęsiorowski, T. Potaczek:
"Aktualne poglądy na leczenie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego"
“Current outlook on cervical spondyloarthrosis treatment”
Praca wygłoszona na Sympozjum Naukowym "Zima ortopedyczna", Mierki 
k/Olsztyna, 8-11 luty 2007

19. T. Potaczek, M. Tęsiorowski, K. Kącka:
“Metylprednizolon w urazach rdzednia kręgowego – czy warto stosować?”
“Methylprednisolon in spine injuries – is it worth to administer?”
Spotkanie Małopolskiego Oddziału PTOiTr, Kraków, 22 luty 2007

20. T. Potaczek, M. Zarzycka, E. Lipik, J. Gałuszka i inni:
“Wczesne efekty leczenia idiopatycznej skoliozy z użyciem systemu Spine-Cor”
“Early results of idiopathic scoliosis treatment with Spine-Cor System”

II spotkanie European Spinecor Study Group Consensus Meeting, Kraków, 8-9 września 2007

21. T. Potaczek:
“Zastosowanie USG w ortopedii”
“Ultrasonography in ortopedics”

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kraków, 27-29 września 2007

III. PUBLIKACJE MONOGRAFICZNE
IV. INNE TYPY PUBLIKACJI
V. INFORMACJE O PATENTACH
VI. PRACE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE


PUBLIKACJE W ROKU 2006

Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referaty)

1. Tęsiorowski Maciej, Kwiatkowski Stanisław, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr

Congenital defect of craniovertebral junction in twins with Kniest dysplasia - case report.
[Wrodzona wada połączenia czaszkowo-kręgosłupowego u bliźniąt z dysplazją Kniesta]
Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006
Wsp. z Oddział Neurochirurgii 

2. Bakalarek Bogdan, Lipik Ewa, Potaczek Tomasz

Kifektomia tylna jako leczenie operacyjne deforpaci kifotycznej w myelomeningocoele.
[Posterior kyfectomy in treatment of kyphotic deformation in myelomeningocoele]
Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

3. Lorkowski J., Brongel L., Zarzycki D., Trybus M., Hładki W.
Underfoot pressure distribution in post-traumatic changed anatomy of the proximal
end of the femorale bone.

Folia Morphologica 2006, 65(3): 268
Wsp. z.....

4. Lorkowski J., Zarzycki D.

Underfoot pressure distribution in static pedodobareographic examination in patients with hallux valgus.
Folia Morphologica 2006, 65(3): 268

5. Lorkowski J., Zarzycki D., Trybus M., Brongel L.

Underfoot pressure distribution in the case of changed anathomy of he legs due due to partial fibula resection.
Folia Morphologica 2006, 65(3): 269

6. Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Berbara, Lipik Ewa

Leczenie złamań obrotnika z dostępu tylego.
[Posterior approach for dens fracture]
Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

7. Jasiewicz Barbara, Tesiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Kasprzyk Marcin, Zarzycki Daniel
Lengthening of congenital forearm stumps.
[Wydłużanie wrodzonych kikutów przerramienia]
Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 15 (3) 2006. 

8. Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Koniarski Arkadiusz, Kasprzyk Marcin, Zarzycka Maja, Tesiorowski Maciej.

Limb lengthening in fibular hemimelia type II: can it be an alternative to amputation?
[Wydłużanie kończyn we wrodzonym niedorozwoju strzałki; czy może być alternatywą amputacji?]
Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 15 (2) 2006. 

Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referaty)

1. Lorkowski J., Zarzycki D.
Zastosowanie kliniczne badania pedobarograficznego - doświadczenia własne: przegląd literatury. 
[Clinical application of pedobarography.Own experiences, literature reviev]

Przegląd Lekarski, 2006, 63(supl. 5): 28-32. 

2. Zarzycki Daniel
Chirurgia kręgosłupa przed i po erze Harringtona
[Spine surgery before and after Harrington era]
Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

3. Potaczek Tomasz, Kącka Katarzyna

Aktualne poglądy na stosowanie metyloprednizolonu w ostrych urazach rdzenia kręgowego oraz alternatywne kierunki leczenia farmakologicznego
[Current opinions on methylprednisolone therapy in acutre cord injury and alternative pharmacological treatment]
Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006


III. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych)

1. Zarzycki Daniel
Failed back surgery syndrom
[Zespoły bólowe kręgosłupa po leczeniu operacyjnym]
Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

2. Zarzycki Daniel. Lipik Ewa
Thoracolumbar (Th11-L2) fracture treatment. Criteria: type of construction, long or short instrumentation.
[Leczenie złamań odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa (Th11-L2). Wskazania: konstrukcja, długie czy krótkie instrumentowanie]


IV Prace monograficzne
- - -
Inne typy publikacji
- - -
VI Prace habilitacyjne i doktorskie

Mariusz Kaliciński
"Ocena wyników leczenia zachowawczego i operacyjego choroby Perthesa"
Promotor: prof. dr hab.med. Daniel Zarzycki


PUBLIKACJE W ROKU 2005


I. Artykuły i pełne wersje prac zjazdowych drukowane w czasopismach

1. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Maciej Tęsiorowski, Sienkiel Walery, Kącki Wojciech,
Osteotomia miednicy wg Saltera w chorobie Perthesa. Późne wyniki radiologiczne.
[Salter osteotomy in Perthes disease. Late radiological results]

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6

2. Kącki Wojciech, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Sienkiel Walery, Jasiewicz Barbara, Ridan Tomasz*
Porównanie wyników radiologicznych leczenia zachowawczego i operacyjnego metodą osteotomii Saltera w ciężkich postaciach choroby Perthesa
[Comparison of radiological results of conservative and operative treatment by Salter osteotomy in severe cases of Perthes' disease]

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6

* Wsp. z AWF w Krakowie

3. Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara , Machajewska Jolanta, Zarzycka Maja , Kącki 
Wojciech, Tęsiorowski Maciej.
Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
[The role of orthopedic surgeon in the treatment of children with cerebral palsy] 
Neurologia Dziecięca Vol. 13/2004 Nr 26

II. Artykuły i pełne wersje prac zjazdowych drukowane w czasopismach

1. Ciupik Lechosław*, Hakało Jerzy**, Zarzycki Daniel
Jednoczesne odbarczenie przestrzeni międzytrzonowej poprzez rotację czopa prostokątnego ze stabilizacją w zmodyfikowanej metodzie R-PLIF.
[Simultaneneous decompression of the intervertebral space by rectangular cage rotation with the stabilization in modified R-PLIF method]

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

**MEDUNSA, Medical University of Southern Africa, Polokwane Campus, South 
Africa

2. Ciupik Lechosław*, Kierzkowska Agnieszka, Pieniążek Jerzy**, Zarzycki Daniel
Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej.
[The meaning of the vertebral endplate in the intervertebral stabilization] 
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

**Katedra i Oddział Kliniczny Neirochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej 
Akademii Medycznej, Bytom

3. Ciupik Lechosław*, Maciejczak Andrzej**, Pieniążek Jerzy***, Radek Andrzej****, - Zarzycki Daniel
Stabilizacja międzywyrostkowa, lędźwiowa: kompromis pomiędzy wypełnianiem funkcji 
leczniczych a wyborem materiału i rozwiązania konstrukcyjnego implantu.
[Lumbar interspinous stabilization: compromise between fulfilling medical functions and 
choice of the material and the implant design solution] 
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

**Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza, Tarnów

***Katedra i Oddział Kliniczny Neirochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej 
Akademii Medycznej, Bytom

****Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 WAM Uniwersytetu Medycznego, Łódź

4. Dobrowolski Janusz*, Arabski Kazimierz*, Bandyra Adam*, Horeglad Stanisław*, Potasz Przemysław*, Włudyga Stanisław**, Zarzycki Daniel
Zastosowanie metalowego bloczka stabilizzujacego BS-DERO do zablokowania zatoki 
stępu przy rekonstrukcji stopy płaskokoślawej lub klońskoszpotawej spastycznej.
[Application of metallic stabilizing foot block BS-DERO for tarsal sinus blockage at 
reconstruction of flat foot and spastic equine foot]

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

Wsp. z *Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej 
"Górka" w Busku Zdroju

**Szpital ZOZ w Pińczowie

5. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech
Wskazania do tylnej i przedniej spondylodezy w skoliozach idiopatycznych w zależności od klasyfikacji Kinga i Lenke
[Indications to posterior and anterior fusion in idiopahtic scoliosis according to King and Lenke classification] 
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

6. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech
Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych
[Fusion selection in the treatment of idiopathic scoliosis] 
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

7. Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel
Młodzieńcz złuszczenie głowy kości udowej u bliźniąt jednojajowych - opis przypadku
[Slipped capital femoris epiphysis in identical twins - a case report] 
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 1, 2005

8. Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Rymarczyk Adrian, 
Sebastianowicz Piotr
Metody oceny regeneratu kostnego powstającego w czasie osteogenezy dystrakcyjnej.
[Methods of bone regeneration evaluation diuring distraction osteogenesis]
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.70, 2005, Zeszyt 2

9. Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Rymarczyk Adrian, 
Sebastianowicz Piotr
Wartość metod oceny regeneracji kostnej w wydłużaniu kończyn metodą Wagnera, Ilizarowa i dystrakcji nasadowej. 
[The value of methods of bone regeneration evaluation in limb lengthening by Wagner, Ilizarov methods and by physeal distraction] 
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.70, 2005, Zeszyt 4

10. Winiarski Aleksander, Zarzycki Daniel, Koniarski Arkadiusz, Kaliciński Mariusz
Historia naturalna skoliozy idiopatycznej
[The natural history of idiopathic scoliosis] 
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 1, 2005

11. Zarzycki Daniel,
Historia leczenia skolioz w Małopolsce 
[History of scoliosis treatment on Malopolska] 
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 2, 2005

12. Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz Bakalarek Bogdan, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian
Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa 
[Endoscopis procedures in spinal surgery

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005

13. Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Winiarski Aleksander, Ciupik Lechosław*, Makieła 
Grzegorz
Hiperkyfotyzacja - problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych
[Hyperkyphotysation- the problem of anterior approach in scoliosis operating corrections]

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.
Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

14. Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Bakalarek Bogdan, Kącki Wojciech
Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach
[Principles of spine stabilization after vertebrectomy]

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

15. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Makieła Grzegorz, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Kaliciński Mariusz
Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy przedniej 
międzytrzonowej "kość na kość"

[Early outcome in the surgical treatment of idiopathic scoliosis by "bone on bone" anterior interbody fusion] 
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 2, 2005

16. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Kasprzyk Marcin
Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo-
lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość"

[A comparison of radiological outcomes in the surgical treatment of thoraco-lumbar scoliosis by anterior "bone on bone" and posterior spondylodesis.]
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005

17. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz
Technika "kość na kość" w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa
[The "bone on bone"method - idiopathic scoliosis treatment]

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.
Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

18. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł
Nowatorska technika leczenia bólu krzyża - proteza jądra miażdzystego.
The new method of low back pain treatment treatment - prosthetic disc nucleus]
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 
Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

III. Streszczenia prac, drukowane w materiałach zjazdowych

1. Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian

Unicompartment knee arthroplasty with Oxford Phase 3 Prosthesis - early results.

[Jednoprzedziałowa alloplastyka kolana endoprotezą Oxford Phase 3 - wczesne wyniki]

3rd International Scientific and Training Symposium "The Total Knee Arthroplasty",

Kraków 2005PUBLIKACJE W ROKU 2004


I. Artykuły i pełne wersje prac zjazdowych drukowane w czasopismach

1. Ciupik Lechosław, Graczyk A., Gajewski M., Maciejczak A., Radek A., Zarzycki Daniel.
Funkcje lecznicze a materiał i konstrukcja implantu typu InSpin do stabilizacji 
miedzywyrostkowej kręgosłupa.

[Material and design influence of the healing functions of the InSpin type implant for the 
intraspinous stabilization]
Inżynieria Biomateriałów 2004, Nr 38-42

2. Ciupik Lechosław, Kierzkowska A., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki Daniel
Ocena wytrzymałości utwierdzenia tytanowej kotwicy OCAM z przeznaczeniem do 
kregosłupa.
[Evaluation of fixation strength of the spinal titanium O.C.A.M anchor]
Inżynieria Biomateriałów 2004, Nr 38-42

3. Kowalski Ireneusz*., van Dam Floris**, Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, 
Sebastianowicz Piotr
Krótkotrwała elektrostymulacja w leczeniu skolioz idiopatycznych.
[Short-duration electrostimulation in the treatment of idiopathic scoliosis]
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 1

Wsp. z: *Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

**Department of Neurology, Hilversum Hospital, Hilversum, Holandia

4. Zarzycki Daniel, Radło Paweł.
Wszczepy międzytrzonowe w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego.
[Intervertebral cages in the treatment of lumbar disc disease]

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 3

5. Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Ridan Tomasz*
Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Perthesa
[Long-term results of conservative treatment in Perthes' disease] 
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 5

Wsp. z: AWF w Krakowie

6. Zarzycki D., Jasiewicz B., Machajewska J., Zarzycka M., Kącki W., Tęsiorowski M.
Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dzieciecym
Neurologia Dziecięca; Vol.13/2004 nr 26

7. Jasiewicz B., Zarzycka M., Zarzycki D., Kaliciński M., Tęsiorowski M., Sienkiel W., Kącki W.
Osteotomia miednicy wg Saltera w chorobie Perthesa. Późne wyniki radiologiczne.
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6, str. 733-739

8. Kącki W., Zarzycka M., Zarzycki D., Kaliciński M., Sienkiel W., Jasiewicz B., Ridan T.
Porównanie wyników radiologicznych leczenia zachowawczego i operacyjnego metodą osteotomii Saltera w ciężkich postaciach choroby Perthesa.
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6, str. 740-747

II. Streszczenia prac zjazdowych, wydane drukiem w czasopismach

1. Ciupik Lechosław*, Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander

Zasady doboru i utwierdzania śrub w trzonach oraz sztucznego krążka miedzykręgowego 
w leczeniu skoliozy.
[Rules of selecting and placement of screws and disc implant in treatment of scoliosis]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

*Wsp z LfC Zielona Góra

2. Ciupik Lechosław*, Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander

Biomechaniczne aspekty korekcji i stabilizacji skoliozy z dostępu przedniego.
[Biomechanical aspects of correction and stabilisation of scoliosis using anterior 
procedure]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

*Wsp z LfC Zielona Góra

3. Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej

Ocena kompensacji w płaszczyźnie strzałkowej po leczeniu operacyjnym chorych ze 
skoliozą idiopatyczną typ 3 wg Kinga.
[An evaluation of compensation in saggital plane after operative treatment patients with 
idiopatic scoliosis type King 3]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

4. Lorkowski Jacek*, Zarzycki Daniel

Posturalne badanie pedobarograficzne w diagnostyce stóp z koślawym ustawieniem 
paluchów.
[Postural pedobarographic examination in the diagnostic of feet with halux valgus" 
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

Wsp. z:*Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii 
CMUJ

5. Winiarski Aleksander, Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, Kaliciński Mariusz, Kącka 
Katarzyna
Rola somatosensorycznych potencjałów wywołanych w monitorowaniu funkcji rdzenia 
kręgowego w trakcie operacyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa.
[Value of somatosensoric evoked potentials in spinal cord function monitoring during 
operative treatment of scoliosis]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

6. Winiarski Aleksander, Zarzycki Danel, Koniarski Arkadiusz, Kaliciński Mariusz
Historia naturalna skoliozy idiopatycznej.

[Natural history of idiopatic scoliosis]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

7. Zarzycki Daniel, Bakalarek Bogdan, Koniarski Arkadiusz, Kasprzyk Marcin, 
Witkowski Maciej.

Naturalna historia wrodzonych deformacji kręgosłupa.
[Natural history of congenital spine deformations]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

8. Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Bakalarek Bogdan, Radło Paweł

Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa.
[Endoscopic procedures in spine surgery]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

9. Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr, Kaliciński Mariusz, Lipik

Ewa
Porównanie radiologicznych wyników leczenia operacyjnego skolioz wrodzonych dwoma 
metodami: usuniecie półkręgu i spondylodeza "in situ"
[Comparison of radiological results of operative treatment of congenital scolisis with two 
methods: hemivertebra removal and "in situ" fusion]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

10. Zarzycki Daniel, Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian, Lipik Ewa, Kaliciński Mariusz

Wrodzone zwichnięcie kręgosłupa - wyniki leczenia operacyjnego 16 pacjentów
[Congenital vertebral displacement - results of operative treatment of 16 patients]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

11. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Kasprzyk Marcin
Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo - lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość"
[Comparison of radiological results of operative treatment of thoraco-lumbar idiopatic scoliosis with posterior fusion and anterior "bone on bone" procedure]
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

12. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Rymarczyk

Adrian

Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy

międzytrzonowej "kość na kość"

[An early results o scoliosis operative treatment witk interbody fusion "bone on bone'

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

III. Streszczenia prac, drukowane w materiałach zjazdowych

1. Ciupik Lechosław*, Jarmundowicz Włodzimierz**, Radek Andrzej***, Zarzycki Daniel

Nowa, polska metoda stabilizacji potyliczno - szyjnej typu OCAM; aspekt 
biomechaniczny i wyniki kliniczne.
XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Kazimierz Dolny, 21-23 maj 2004

Wsp. z * LfC Zielona Góra

** Katedra i Klinika Neurochirurgii AM we Wrocławiu

*** Katedra i Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w Łodzi

2. Ciupik Lechosław*, Zarzycki Daniel

Inżynieria w nowoczesnej chirurgii kręgosłupa: stan aktualny i perspektywy.
[Engineering in modern spine surgery: an actual state and perspectives]

III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 13-14 Maj 2004

Wsp. z: *LfC Zielona Góra

3. Kącki Wojciech, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian, Wojnar Leszek*, Gądek Aneta*

Monitorowanie przebiegu wydłużania kończyn z użyciem współczynnika powstawania regeneratu

[Monitoring of limb elongation using regeneration index]

III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 13-14 Maj 2004

Wsp z: *Politechnika Krakowska

4. Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Radło Paweł, 
Kącka Katarzyna

Femoral Lengthening Over an Intramedullary Nail - Our Own Experiences.

3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

5. Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Rymarczyk Adrian, 
Sebastianowicz Piotr

Stabilizacja potyliczno-szyjna w chorobach układowych - doświadczenia własne.

[Occipito-cervical stabilisation in systemic diseases - own experiences.

XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Kazimierz Dolny, 21-23 maj 2004

6. Tęsiorowski Maciej, Wojnar Leszek*, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, 
Zarzycki Daniel.
Clinical Application of Regeneration index During Distraction Osteogenesis

[Zastosowanie kliniczne wskaźnika regeneracji podczas osteogenezy dystrakcyjnej]

3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

Wsp z: *Politechnika Krakowska

7. Wojnar Leszek*, Gądek Aneta*, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, 
Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr,

Nowa metoda oceny regeneratu kostnego z zastosowaniem współczynnika powstawania 
regeneratu.

[A new method of bone regenerate evaluation using regeneration index]

III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 13-14 Maj 2004

Wsp z: *Politechnika Krakowska

8. Wojnar Leszek*, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, 
Zarzycki Daniel.

Regeneration Index-A New Method Of Quantitative Regenerate Evaluation in Distraction 
Osteogenesis.

[Wskaźnik regeneracji - nowa metoda ilościowej oceny regeneratu w osteogenezie 
dystrakcyjnej]

3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

Wsp z: *Politechnika KrakowskaPUBLIKACJE W ROKU 2003


2003 prace i referaty wygłoszone

Kaliciński Mariusz, Rymarczyk Adrian, Zarzycki Daniel, Sebastianowicz Piotr, Podsiadło-Kleinrok Beata*, Kleinrok Krzysztof*, Aleksadnder Winiarski
Diagnostics and clinical management in congenital scoliosis caused by split cord malformation.
[Diagnostyka i leczenie wrodzonych skolioz spowodowanych wadą z rozszczepieniem rdzenia]
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003
Wsp. z Katedrą Radiologii CMUJ (*)

Zarzycki Daniel, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Radło Aleksandra, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Koniarski Arkadiusz
Results of posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis.
[Wyniki spondylodezy tylnej w leczeniu ciężkich skolioz idiopatycznych]
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Rymarczyk Adrian, Radło Paweł, Radło Aleksandra, Koniarski Arkadiusz
Comparison of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis.

[Porównanie różnych metod operacyjnego leczenia ciężkich skolioz idiopatycznych]
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel, Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Radło Aleksandra, Koniarski Arkadiusz
Results of combined anterior and posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis.
[Wyniki kombinowanej spondylodezy przedniej i tylnej w leczeniu ciężkich skolioz idiopatycznych]
European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kasprzyk Marcin 
Odległe wyniki korekcji osi piszczeli w chorobie Blounta
[Long-term results of tibia axis correction in Blount disease] 
XV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003

Tęsiorowski Maciej, Wojnar Leszek*, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel 
Współczynnik regeneracji � nowa metoda oceny regeneratu w dystrakcyjnej osteogenezia]
[Regeneration index - a new method of regenerate assessment in distraction osteogenesis] 
XV Miedzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003
*Wsp.z Politechniką Krakowską

Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Radło Paweł 
Wydłużane kości udowej z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego � doświadczenia własne.
[Femoral lengthening using intramedullary nail- own experiences]
XV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003

Winiarski Aleksander, Kasprzyk Marcin, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech
Wyniki operacyjnego leczenia młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej.

[Results of operative treatment of slipped capital femoral epiphysis] 
Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
Rzeszów 2003

Kącka Katarzyna, Kącki Wojciech
Zastosowanie rekombinowanego czynnika VII (rFVIIa) podczas operacji kręgosłupa u 4 letniego dziecka, u którego z przyczyn religijnych nie uzyskano zgody na transfuzję krwi.
[Clinical application of recombinant factor VII (rFVIIa) during spinal surgery at 4 years old child without parents permission for blood transfusion]
Konferencja naukowo-szkoleniowa �Bezkrwawa medycyna�, Warszawa 2003PUBLIKACJE W ROKU 2002

2002 prace własne

Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Ciupik Lechosław, Kącki Wojciech , Jasiewicz Barbara,
Occipital ancjors � the new method of occipito-cervical stabilization.

[Kotwice potyliczne � nowa metoda stabilizacji potyliczno-szyjnej]
European Spine Journal Vol.11, Suppl.1, 2002

Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr, Bakalarek Bogdan, Tęsiorowski Maciej,
Myelomeningocoele � operative treatment of kyphotic deformation.

[Myelomeningocele - operacyjne leczenie deformacji kyfotycznej]
European Spine Journal Vol.11, Suppl.1, 2002

Zarzycki D., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B. 
Long-term results of lower limb lengthening by the Wagner method.

J Pediatr Orthop 2002 May-Jun;22(3):371-4.

Zarzycki D., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B. 
Long-term results of lower limb lengthening by physeal distraction.

J Pediatr Orthop 2002 May-Jun;22(3):367-70.

Zarzycki D., Rymarczyk A., Bakalarek B., Kaliciński M., Winiarski A.
Surgical treatment of congenital vertebral displacement Type A in the sagittal plane only: a retrospective study involving eleven cases.

Spine. 2002 Jan 1;27(1):72-7.

Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W.
Operacyjne leczenie zastarzałego złamania C2 z podwichnieciem C2/C3 z zastosowaniem dostępu przedniego zagardłowego - opis przypadku

Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 2002 prace wieloośrodkowe

Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.
Nowa klasyfikacja wad rozszczepienia rdzenia kręgowego.

Valetudinaria - Postepy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002 (7)1-2

Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D 
Prezentacja typu złożonego SCM w obrazowaniu MR.

Valetudinaria - Postepy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002 (7)1-2

Tęsiorowski M., Wojnar L., Gądek A., Kącki W., Jasiewicz B.
Metody oceny regeneratu kostnego w trakcie wydłużania kończyn

II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Biomedycznej, Kraków 2002

Wojnar L., Tęsiorowski M., Gądek A., Zarzycka M., Jasiewicz B., Kącki W.
Zastosowanie kliniczne ilościowej oceny regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich

II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Biomedycznej, Kraków 2002

Kącki W., Tęsiorowski M., Wojnar L., Gądek A., Jasiewicz B.
Możliwości oceny ilościowej i jakościowej regeneratu kostnego w trakcie wydłużania kończyn metodą Ilizarowa.

XIV Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowanie Metody Ilizarowa ASAMI (Poland). Kościerzyna-Wdzydze Kiszewskie 2002

Wojnar L., Gądek A., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Jasiewicz B., Kącki W.
Ilościowa ocena regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich-zastosowanie metod analizy obrazu.

XIV Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowanie Metody Ilizarowa ASAMI (Poland). Kościerzyna-Wdzydze Kiszewskie 2002PUBLIKACJE W ROKU 2001

2001 prace własne

Jasiewicz B., Kącki W., Kulig M.
Próba analizy porównawczej przebiegu odkształceń w aparacie Ilizarowa, mierzonych bezprzewodowymi systemami pomiarowymi podczas leczenia z jego klinicznymi wskaźnikami diagnozy.
Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, Suppl.2, 2001

Kaliciński M., Zarzycki D., Kleinrok K., Podsiadło-Kleinrok B., Urbanik A.
Analiza zmian morfologii stawów biodrowych pacjentów z chorobą Perthesa w fazie zmian utrwalonych na podstawie badania 3D TK.
Sympozjum Sekcji Ortopedii Dzieciecej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Łódź, 2001

Kącki W., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Jasiewicz B., Zarzycka M.
Long term results of lower limb lengthening by physeal distraction.
2nd International Meeting of the Association for the Study and Application of the Method of Ilizarow, Rome, 2001

Kącki W., Zarzycka M., Zarzycki D., Kaliciński M., Sienkiel W., Jasiewicz B., Ridan T.
Porównanie wyników radiologicznych leczenia zachowawczego i operacyjnego metodą Saltera w ciężkich postaciach choroby Perthesa.
Sympozjum Sekcji Ortopedii Dzieciecej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Łódź 2001.

Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Zarzycka M., Wojnar L.
Analiza komputerowa kości i regeneratu na zdjęciach rentgrnoeskich w czasie wydłużania kończyn - doniesienie wstępne.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Tom 66, Zeszyt 1, 2001

Tęsiorowski M., Kącki W., Zarzycka M., Jasiewicz B., Wojnar L.
Computer assisted image analysis of bone and regenerate on radiographs taken during limb lengthening.
2nd International Meeting of the Association for the Study and Application of the Method of Ilizarow, Rome 2001

Zarzycka M., Jasiewicz B., Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W.
Long term results of lower limb lengthening by Ilizarov method.
2nd International Meeting of the Association for the Study and Application of the Method of Ilizarow, Rome 2001

Zarzycka M., Zarzycki D., Jasiewicz B., Kaliciński M., Tęsiorowski M., Kącki W.
Osteotomia miednicy wg Saltera w chorobie Perthesa. Późne wyniki radiologiczne.
Sympozjum Sekcji Ortopedii Dzieciecej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Łódź 2001.

Zarzycka M., Zarzycki D., Kącki W., Jasiewicz B., Ridan T.
Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Perthesa.
Sympozjum Sekcji Ortopedii Dzieciecej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Łódź 2001.

Zarzycki D., Rymarczyk A., Bakalarek B., Kaliciński M., Winiarski A.
Surgical treatment of congenital vertebral displacement (CVD) type-A.
8th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Atlantis, Bahamas 2001.

Zarzycki D., Rymarczyk A., Jurkowski J., Sebastianowicz P., Lipik E.
The surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure - results after 3 years follow -up.
XXXVII Congreso Chileno, 1as Jornadas Chileno Germanas de Ortopedia y Traumatologia, Santiago-Chile 2001

Zarzycki D., Rymarczyk A., Jurkowski J., Sebastianowicz P., Lipik E.
Combined anterior and posterior hemivertebrectomy with compressive instrumentation - assessment of 2,6 years follow-up results.
8th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Atlantis, Bahamas 2001.2001- Prace wieloośrodkowe

Bomba G, Kowalski I, Szarek J, Zarzycki D., Pawlicki R
The effects of spinal electrostimulation on the testicular structure in rabit.
Medical Science Journal, Vol. 7,Nr 3, 2001
Wsp. z Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Hakało J, Ciupik L, Łabędzka A, Zarzycki D.
Biomechaniczna charakterystyka zrostu kostnego przy użyciu stabilizatora.
Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol.3.Suppl.1, 2001
Wsp. z : Wojewódzki Szpital Zespolony w Zielonej Górze, LfC Sp.z.o.o. Zielona Góra.

Hakało J, Ciupik L, Pieniążek J, Tęsiorowski M.
Wielopoziomowa hybrydowa stabilizacją szyi polską metodą D(Fun(M-Duo
Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol.3.Suppl.1, 2001
Wsp. z : Wojewódzki Szpital Zespolony w Zielonej Górze, Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, LfC Sp.z.o.o. Zielona Góra.

Hakało J, Ciupik L, Pieniążek J, Tęsiorowski M,
Wielopoziomowa hybrydowa stabilizacją szyi polską metodą D(Fun(M-Duo
Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol.3.Suppl.1, 2001
Wsp. z : Wojewódzki Szpital Zespolony w Zielonej Górze, Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, LfC Sp.z.o.o. Zielona Góra.

Kowalski I, Szarek J., Zarzycki D, Rymarczyk A.
Experimental scoliosis in the course of unilateral surface stimulation of the paravertebral muscles in rabbits: effects according to stimulation period.
European Spine Journal, Vol.10, Nr 6, 2001
Wsp. z Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Kowalski I, Zarzycki D, Buciński A, Siwik P
Wrodzone deformacje kręgosłupa
Postepy Rehabilitacji, Tom XV, Zeszyt 3, 2001 
Wsp. z: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Kulig M, Mazurkiewicz S, Jasiewicz B, Kącki W,
Kliniczne zastosowanie telemetrycznego systemu pomiarowego do monitorowania i kontroli procesu wydlużania kończyn metodą Ilizarowa.
Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 3, Suppl.2, 2001
Wsp. z Politechnika Krakowska

Łabędzka A, Ciupik L, Tęsiorowski M, Zarzycki D
Biomechaniczne uwarunkowanie stosowania kotwicy potylicznej w stabilizacji pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol.3.Suppl.1, 2001
Wsp. z : LfC Sp.z.o.o. Zielona Góra.

Pieniążek J, Ciupik L, Dobkiewicz A, Mrówka R, Zarzycki D
D(Fun(M: Polska metoda dwufunkcyjnej stabilizacji kręgosłupa szyjnego; aspekt kliniczno-biomechaniczny.
Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol.3.Suppl.1, 2001
Wsp. z : Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, LfC Sp.z.o.o. Zielona Góra.

Pieniążek J, Słowiński J, Ciupik L, Dobkiewicz A, Mrówka R, Zarzycki D, Pieniążek P
A new Polish double functional method of cervical spine stabilization-a clinico-biomechanical aspects.
Pracowni Dny Ceske Neurochirugicke Spolecnosti, Ceske Budejovice, 2001 
Wsp. z: Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, LfC Sp.z.o.o. Zielona Góra.
PUBLIKACJE W ROKU 2000


D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Jasiewicz, E. Lipik
Stabilizacja międzytrzonowa w leczeniu choroby dyskowej
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Bakalarek, B. Jasiewicz
Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kregosłupa.
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Jasiewicz, E. Lipik
Leczenie operacyjne zastarzałych złamań kręgosłupa
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz , W. Kącki
Leczenie operacyjne zapaleń kręgosłupa

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

K. Kącka, W. Kącki
Medyczne i ekonomiczne aspekty przedoperacyjnego gromadzenia krwi własnej
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

D. Zarzycki, B. Bakalarek, A. Rymarczyk
Myelomeningocoele- leczenie operacyjne deformacji kifotycznej
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

D. Zarzycki, M. Kaliciński
Endoskopowe techniki chirurgii kregosłupa
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

K. Kącka, W. Kącki
Przedoperacyjne gromadzenie krwi własnej u dzieci i młodzieży w przygotowaniu do dużych zabiegów ortopedycznych
Międzynarodowy Kongres "Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej" (Kraków)

K. Kącka, W. Kącki
Ekonomiczne aspekty przedoperacyjnego gromadzenia krwi własnej
Międzynarodowy Kongres "Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej" (Kraków)

K. Kącka, A. Winiarski, W. Kącki
Ocena funkcji rdzenia kręgowego za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych a wpływ znieczulenia ogólnego.
Międzynarodowy Kongres "Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej" (Kraków)

D. Zarzycki, B. Bakalarek, M. Kaliciński, A. Rymarczyk, A. Winiarski
"Operative treatment of congenital vertebral displacement"

World Spine 1 Berlin

A. Winiarski, D. Zarzycki, A. Rymarczyk, K. Kącka, W. Sienkiel
"Assesment of SEP during intraoperative monitoring of spinal cord function in deformation of spine"

World Spine 1 Berlin

D. Zarzycki, B. Bakalarek, A. Rymarczyk, B. Jasiewicz
"Spondylolisthesis: the comparison of three surgical procedures"

World Spine 1 Berlin

D. Zarzycki, B. Bakalarek
"Surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure"

World Spine 1 Berlin

Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.
Diagnostyka obrazowa wady rozszczepioneg rdzenia kręgowego z uwzględnieniem klasyfikacji Panga � doświadczenia własne
Sympozjum �Diagnostyka obrazowa w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego�, Wrocław 2000 (Wsp. z Katedrą Radiologii CMUJ)

Wall A., Zarzycki D., Konik H., Koprowski R.
Analiza rozkładu temperatur okolicy kręgosłupa w bocznym idiopatycznym skrzywieniu kręgosłupa.
XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków 2000 (Wsp z Katedrą i Kliniką Ortopedii AM we Wrocławiu, Oddziałem Ortopedyczno-Urazowym Szpitala im Św. Józefa w Katowicach, Instytutem Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
PUBLIKACJE W ROKU 1999


Jasiewicz B, Kulig M.*, Zarzycka M., Tęsiorowski M, Mazurkiewicz S.*, Kącki W.
Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania do oceny procesu wydłużania kończyn doniesienie wstępne.
XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Zakopane 14-15.09.1999

Zarzycka M.
Korekcja zniekształceń kończyn dolnych metodą Ilizarowa

XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Zakopane 14-15.09.1999

Kącki W., Zarzycka M., Tęsiorowski M., Jasiewicz B.
Zaburzenia zrostu podczas wydłużeń kończyn dolnych metodą Wagnera i Ilizarowa

Sympozjum Powikłania, niepowodzenia i trudności w kompleksowym leczeniu nowotworów u dzieci i młodzieży
Warszawa-Dębe 1999

Zarzycki D, Tęsiorowski M.
Chirurgiczne leczenie nowotworów kręgosłupa
Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Ameryka, 1999

Zarzycki D. 
Leczenie operacyjne wrodzonych deformacji kręgosłupa
X Sympozjum Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków, 1999

Zarzycki D.
Chirurgiczne leczenie nowotworów kręgosłupa
5th International Congress on Spine Surgery, Istanbul, Turkey

Zarzycki D., Bakalarek B., Jasiewicz B.
Spondylolisthesis: A Comparison of 3 Surgical Approaches. 
5th International Congress on Spine Surgery, Istanbul, Turkey

Zarzycki D., Bakalarek B., Jurkowski J.
Surgical Treatment of Congenital Scoliosis due to Formation Failure
5th International Congress on Spine Surgery, Istanbul, Turkey

M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka, B. Jasiewicz, D. Zarzycki
Wyniki wydłyużania wrodzonego krótkiego uda typ I i II wg Kalamchii
Biblioteka Ortopedii Dziecięcej Tom V, Wydawnictwo Folium 1999

W. Kącki, M. Zarzycka, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz, D. Zarzycki
Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu wrodzonych wad kończyny górnej

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej Tom V, Wydawnictwo Folium 1999

Kącki W., Jasiewicz B., Zarzycka M., Tęsiorowski M., Zarzycki D.:
Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu wrodzonych wad kończyny górnej.
Biblioteka Ortopedii Dziecięcej tom V Wrodzone braki, ubytki i przerosty kończyn u dzieci, 1999

Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B., Zarzycki D.:
Wrodzone krótkie udo typ I, II i III wg Kalamchi. Wyniki wydłużania.
Biblioteka Ortopedii Dziecięcej tom V Wrodzone braki, ubytki i przerosty kończyn u dzieci, 1999PUBLIKACJE W LATACH 1997-1998


L. Ciupik, D. Zarzycki
"System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC)

2. Ciupik, M. Golik, J. Jakubowski, J. Mstowski, E. Tkocz, D. Zarzycki, M. Zarzycka
"Multimedialny System Dydaktyczny DDS"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp. z LfC i Lubuskim Ośr. Rehab.Ortop)

L. Ciupik, E. Krasicka, J. Mstowski, D. Zarzycki
"Metalowe implanty kręgosłupowe, techniczne aspekty biotolerancji"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC)

L. Ciupik, J. Jakubowski, J. Mstowski, D. Zarzycki
"Śruby transpedikularne w stabilizacji kręgosłupa, funkcje, konstrukcje, zasady osadzania"

1) Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC) 
2) XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp.z LfC)

M. Pańka, G. Siedlecki, D. Zarzycki, A. Niechciałkowski
"Przyczynek do stosowania systemu DERO w leczeniu złamań kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp. z Oddz.Chir.Uraz. Szp.ZOZ Kielce)

L. Ciupik, D. Zarzycki, B. Bakalarek, J. Jakubowski
"Mechanizm repozycji dużych ześlizgów. Biomechaniczne uwarunkowania, instrumentarium. Przykłady kliniczne."

1) Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC) 
2) XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp.z LfC)

D. Zarzycki, B. Bakalarek, B. Jasiewicz
"Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997

D. Zarzycki, S. Bołoczko, L. Ciupik
" Czopy międzytrzonowe w leczeniu niestabilności kręgosłupa lędźwiowego. Nowa procedura i instrumentarium DERO."

1) Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC i WSZ Olsztyn)
2) XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp.z LfC i WSZ Olsztyn)

M. Zarzycka, W. Kącki, D. Zarzycki
"Postępy w instrumentowaniu skolioz z użyciem DERO"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997

D. Zarzycki, M. Kaliciński
"Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych"Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 "

System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997

J. Dobrowolski, A. Bandyra, S. Horeglad, P. Potasz, D. Zarzycki
"Zastosowanie metalowego bloczka stabilizującego BS-DERO do zablokowania zatoki stępu przy rekonstrukcji stopy płasko-koślawej (Doniesienie wstępne)"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z Szp.Kompl.Rehab. Busko-Zdr.)

D. Zarzycki, L. Ciupik
"Technika instrumentowania a powikłania w stosowaniu implantów kręgosłupowych"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC)

E. Karczewska, K. Kącka, W. Bielański, M. Płonka, D. Zarzycki, S.Konturek, H Kleanthous
"The seroprevalence of IgG antibodies to H.pylori CagA protein in asymptomatic choldren assessed by Helico Blot 2.0 and ELISA methods"

Gut International Journal of Gastroenterology and HHHepatology vol. 41 Supl.1, 1997 (wsp. z Zakł. Fizjologii CMUJ)

W. Bielański, K. Kącka, E. Karczewska, M. Płonka, D. Zarzycki, S. Konturek
"Capsulated mini-dose 13C-Urea Breath Test for studies of the prevalence of H. Pylori infections in children"

Journal of Physiology and Pharmacology vol.48, Supl. 1, 1997 (wsp. z Zakł. Fizjologii CMUJ)

D. Zarzycki, W. Kącki, B. Jasiewicz
"Transpedikularna stabilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa w skrzywieniach idiopatycznych typu King I i King II."

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

D. Zarzycki, B. Bakalarek, B. Jasiewicz
"Wyniki leczenia operacyjnego krągozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR (streszczenie)

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, A. Winiarski
"Leczenie złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z użyciem intrumentarium DERO"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, A. Winiarski
"Leczenie operacyjne przerzutowych nowotworów kręgosłupa"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

D. Zarzycki, L. Ciupik
"Technika instrumentowania a powikłania w stosowaniu implantów kręgosłupowych"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

D. Zarzycki, L. Ciupik, E. Krasicka-Cydzik, J. Mstowski
"Niektóre aspekty biotolerancji implantów na przykładzie instrumentarium DERO"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp. z LfC)PUBLIKACJE W ROKU 1996


D. Zarzycki, B. Bakalarek
"Operacyjne leczenie kręgozmyków"

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej t.3, Wydawnictwo Folium, 1996

M. Zarzycka, D. Zarzycki, A. Winiarski, B. Jasiewicz
"Leczenie operacyjne choroby Schauermanna"

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej t.3, Wydawnictwo Folium, 1996

M. Kaliciński, M. Witkowski
"Przeszczepianie krętarza większego"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, t. 61, Supl. 4B

W. Lankosz, B. Trzeciak, M. Witkowski
"Potrójna artrodeza stępu w leczeniu deformacji stóp w chorobach nuromięśniowych"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, t. 61, Supl. 4B

D. Zarzycki
"Sprawozdanie z IV Miedzynarodowego Kongresu Chirurgii Kręgosłupa w Izmirze (Turcja)"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.61, 1996

D. Zarzycki
"Sprawozdanie z III Miedzynarodowych Spotkań zaawansowanych Technik Chirurgii Kręgosłupa. Monachium"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.61, 1996

K. Kącka, W. Kącki
"Przedoperacyjne gromadzenie krwi własnej w przygotowaniu do leczenia operacyjnego u pacjentów z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa"

II Konferencja Naukowa "Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii w ortopedii i chirurgii urazowej"
Kudowa-Zdrój 1996

M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka
"Zniekształcenie osi ości długich w różnych okresach wydłużania kończyn dolnych"

IX Konferencja Naukowa na temat Stosowania Metody Ilizarowa, Poznań-Puszczykowo, 1996

M. Zarzycka, W. Kącki , M. Tęsiorowski
"Przykurcze stawowe towarzyszące wydłużaniu kończyn dolnych."

IX Konferencjia Naukowa na temat Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań-Puszczykowo, 1996

W. Kącki , M. Zarzycka, M. Tęsiorowski
"Porównanie powikłań typu zaburzeń zrostu w wydłużeniach kończyn metodą Wagnera i Ilizarowa."

IX Konferencjia na temat Stosowania Metody Ilizarowa, Poznań-Puszczykowo, 1996PUBLIKACJE W ROKU 1995


D. Zarzycki, B. Bakalarek, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz
"Instrumentarium DERO w leczeniu złamań i kręgozmyków kręgosłupa"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1995, t. 60, Supl. 1

D. Zarzycki, W. Kącki, B. Jasiewicz
"Zastosowanie śrub transpedikularnych w leczeniu skolioz idiopatycznych King I, II"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1995, t. 60, Supl. 1

D Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki, W. Lankosz, A. Winiarski, B. Trzeciak, M. Kaliciński
"Instrumentarium DERO w leczeniu idiopatycznych skrzywień kręgosłupa"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1995, t. 60, Supl. 1,

D. Zarzycki
"Uniwersalny System Korekcyjno-Stabilizacyjny Kręgosłupa DERO"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki, W. Lankosz, A. Winiarski, B. Trzeciak, M. Kaliciński
"Instrumentarium DERO w leczeniu idiopatycznych skrzywień kręgosłupa"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995

D.Zarzycki, W. Kącki, B. Jasiewicz
"Zastosowanie śrub transpedikularnych w leczeniu skolioz idiopatycznych King I, II"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995

D. Zarzycki
"Komplikacje śródoperacyjne i sposób postępowania w leczeniu deformacji kręgosłupa"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995

D. Zarzycki, B. Bakalarek, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz
"Instrumentarium DERO w leczeniu złamań i kręgozmyków kręgosłupa"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995

L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Doniec, M. Golik
"Uwagi o zasadach stabilizacji kręgosłupa z wykorzystaniem śrub"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995 (wsp. z LfC, Lubuskim Ośr. Rehab.Ortop. i Woj. Szp. Chir. Uraz.Piekary Śl.)

L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Doniec, J. Cyganiuk, D. Madziarz
"DisCom - nowoczesne instrumentarium do przedniej korekcji i stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"
Zielona Góra, 1995 (wsp. z LfC i Woj. Szp. Chir. Uraz.Piekary Śl.)

L. Ciupik, D. Zarzycki
"Dis-Com: New Spinal Instrumentation for anterior stabilization of thoraco-lumbar spine"

The Journal of Turkish Spinal Surgery 1995, 6 (wsp. z LfC)

D. Zarzycki, M. Zarzycka, L. Ciupik
"Pedicle screw fixation in the lumbar spine of patients with idiopatic scoliosis King type I, II."

The Journal of Turkish Spinal Surgery 1995, 6 (wsp. z LfC)PUBLIKACJE W LATACH 1993-1994


D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki
"Odległe wyniki wydłużania uda metodą Wagnera"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

M. Tęsiorowski, D. Zarzycki, M. Zarzycka, W. Kącki
"Odległe wyniki wydłużania podudzia według metody Wagnera"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

M. Zarzycka, M. Tęsiorowski, D. Zarzycki, W. Kącki
"Przezchrząstkowe wydłużanie uda"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki
"Przezchrząstkowe wydłużanie podudzia u dzieci z nierównością kończyn"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka, B. Bakalarek, D. Zarzycki
"Wydłużanie uda według metody Ilizarowa"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

W. Kącki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, D. Zarzycki, A. Winiarski
"Wydłużanie podudzia metodą Ilizarowa"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

M. Zarzycka, M. Tęsiorowski, W. Kącki, D. Zarzycki, B. Jasiewicz
"Problemy podczas wydłużania podudzia przy wrodzonym braki strzałki"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska 1994, t.59 Supl. 1

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka
" Dystrakcja epifizealna w leczeniu choroby Blounta"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.3

M. Zarzycka, D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki
"Wrodzone krótkie udo ze stawem rzekomym w części proksymalnej leczone aparatem Ilizarowa"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.4

M. Kaliciński
"Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego na kursie ortopedii dziecięcej w USA"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.59, 1994


D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, B. Bakalarek
" Perpedikularna stabilizacja w operacyjnym leczeniu kręgozmyków"

IX Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr Łagów Lubuski 1993

D. Zarzycki
"Ilościowa ocena napięcia mięśniowego u dzeci z neurogenną dysfunkcą narządu ruchu"

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej t.1, 1994