Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2011

 

Wykaz publikacji naukowych za rok 2011 pracowników  Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem.

 

I. Prace oryginalne:

 

1. Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Tęsiorowski

 

Wyniki Leczenia operacyjnego skolioz u chorych z zespołem Marfana Results of operative treatment for scoliosos in Marfan syndrome. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research The Journal of Spine Surgery numer 1 (21) 2011

 

2. Aneta Bac, Daniel Zarzycki, Dorota Czechowska, Maciej Górkiewicz, Renata Woźnacka, Paweł Sosin, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec

 

The effect of thermotherapy treatments on the degree of clacification of bone tissue. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research numer 2 (22) 2011

 

II.        Opisy przypadków                        - brak

 

III.       Prace przeglądowe                       - brak

 

IV.       Publikacje monograficzne              - brak

 

V.        Inne typy publikacji                        - brak

 

VI.       Informacje o patentach                - brak

 

VII.      Prace habilitacyjne i doktorskie     - brak

 

VIII.     Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na   

konferencjach i zjazdach:

 

1. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Makieła Grzegorz, Tęsiorowski Maciej

 

Anterior Short Spinal Fusion in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis.

 

Retrospective Review of 250 Consecutive Patients with 7 years Follow Up.

 

European Spine Journal

 

20 (suppl 4)

 

2. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel,  Tęsiorowski Maciej, Duda Sławomir, Jasiewicz Barbara

 

Comparison of Results of Surgical Treatment of Congenital Spinal and Thorax Deformities in Skeletally Immature Patients Using Two Different “ Growing” Implants. European Spine Journal

 

20 (suppl 4)

 

3. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Duda Sławomir

 

Growing Spine Profiler- a New Device in the Treatment of Progressive Spinal Deformities, Early Results European Spine Journal 20 (suppl 4)

 

4. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir

 

Comparison of results of Surgical Treatment of Congenital Spinal and Thorax Deformities In Skeletally Immature Patients Using Two Different „ Growing” Implants ICEOS 5th International Congres on Early Onset Scoliosis and Growing Spine November 18-19,2011 Orlando USA

 

5. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir

 

Scoliosis in Rett Syndrome-Natural History and Surgical Treatment. ICEOS 5th International Congres on Early Onset Scoliosis and Growing Spine November 18-19,2011 Orlando USA

 

6. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz

 

Growing Spine Profiler- A New Device in the Treatment of Progressive Spinal Deformities, Early Results ICEOS 5th International Congres on Early Onset Scoliosis and Growing Spine November 18-19,2011 Orlando USA

 

7. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel

 

Results of Surgical Treatment of Spine Deformities in Patients with Spinal Muscular Atrophy Type II and Type III Scoliosis Reaserch Society 46 th Annual Meeting & Course Louisville Kentucky September 14-17 2011 USA

 

8. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Gaines W. Robert

 

Anterior Short Spinal Fusion in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Retrospective Review of 250 Consecutive Patients with Seven Years Follow- Up. Scoliosis Reaserch Society 46 th Annual Meeting & Course Louisville Kentucky September 14-17 2011 USA

 

9. Jwalant S. Mehta, Kan Min, Eldin E. Karaikovic, Suken A. Shan, Daniel Zarzycki, Robert W. Gaines

 

Short Segment Anterior Fusion with Interbody Cages for Painful Scheuermann’s Disease Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

 

10. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Duda Sławomir, Tęsiorowski Maciej

 

Growing Spine Profiler- A New Device in the Treatment of Progressive Spinal Deformities, Early Results Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

 

11. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej

 

The Value of Supine traction Radiograms in Prediction of Curve Correction in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis Lenke 1 Treated  with „ Bone-on- Bone” Anterior Spina Fusion Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

 

12. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Duda Sławomir, Tęsiorowski Maciej

 

Results of Surgical Treatment of Congenital Spinal and Thorax Deformities in Skeletally Immature Patients Rusing „ Growing Instrumentation” Scoliosis Research Society IMAST 18 th International Meeting on Advanced Spine Techniques Copenhagen Denmark July 13-16, 2011

 

13. Zarzycki Daniel

Leczenie operacyjne bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa- kiedy, jak,po co? Surgical Treatment idiopathic Scoliosis- When, Haw, What for? Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011.

 

14. Kokot Anna, Zarzycki Michał i współ.

Kinesiology Taping w leczeniu dyskopatii dolnego odcinka kręgosłupa. Kinesiology Taping in treatment of concomitant pain in lumbar spine discopathy. Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII- edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011.

 

15. Potaczek T.; Zarzycki D.

„Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem  mięśni typ II i typ III.” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

16. Zarzycki Daniel

„Skoliozy wrodzone i układowe. Rozpoznawanie i metody leczenia” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

17. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej

„ Leczenie operacyjne wrodzonych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej u chorych niedojrzałych kostnie z wykorzystaniem instrumentarium „rosnącego.” ” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

18. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Duda Sławomir, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara

 

„Growing Spine Profiler”- nowe narzędzie w leczeniu postępujących deformacji       kręgosłupa ( wczesne wyniki).” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii

i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

19. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Makieła Grzegorz, Jasiewicz Barbara,Tęsiorowski Maciej

„Zachowanie się nieinstrumentowanego odcinka kręgosłupa w skoliozach   idiopatycznych piersiowych operowanych techniką spondylodezy przedniej „ kość- na -kość „” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

20. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Mackoś Mateusz, Jasiewicz Barbara,Tęsiorowski Maciej

„ Skuteczność radiogramów ”elongacyjnych” w ocenie korekcji u chorych ze skoliozą idiopatyczną młodzieńczą piersiową leczonych techniką spondylodezy przedniej „ kość- na- kość”. ” XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

21. Jasiewicz Barbara, Adamczyk Jakub, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej

Deformacje Kręgosłupa u chorych z rzadkimi zespołami genetycznymi i ich leczenie ( przegląd przypadków) XXI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii       

i Traumatologii „ Schorzenia kręgosłupa złamania miednicy” 09-11 czerwca 2011 r. Olsztyn – Ryn

 

22. Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz

Leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych 01-04 czerwca 2011 r. Wrocław

 

23. Zarzycki Daniel

„Komplikacje w leczeniu chirurgii kręgosłupa” Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów 9-10 września 2011r. Jachranka.

 

24. Zarzycki Daniel

„Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa” Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów 9-10 września 2011r. Jachranka.

 

25. Tęsiorowski Maciej

Techniki operacyjne w skoliozach neuromięśniowych. Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów 9-10 września 2011r. Jachranka.

 

26. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Krzak Agnieszka

Potrójna artrodeza stępu w leczeniu operacyjnym deformacji stóp w neuropatii czuciowo- ruchowej. Triple arthrodesis of the foot in the operative treatment of the feet deformities in neuro- muscular polineuropathy. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research numer 5 (25) 2011