Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2004

 

 

I. Artykuły i pełne wersje prac zjazdowych drukowane w czasopismach

 

1. Ciupik Lechosław, Graczyk A., Gajewski M., Maciejczak A., Radek A., Zarzycki Daniel.

Funkcje lecznicze a materiał i konstrukcja implantu typu InSpin do stabilizacji 

miedzywyrostkowej kręgosłupa.

 

[Material and design influence of the healing functions of the InSpin type implant for the 

intraspinous stabilization]

Inżynieria Biomateriałów 2004, Nr 38-42

 

2. Ciupik Lechosław, Kierzkowska A., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki Daniel

Ocena wytrzymałości utwierdzenia tytanowej kotwicy OCAM z przeznaczeniem do 

kregosłupa.

[Evaluation of fixation strength of the spinal titanium O.C.A.M anchor]

Inżynieria Biomateriałów 2004, Nr 38-42

 

3. Kowalski Ireneusz*., van Dam Floris**, Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, 

Sebastianowicz Piotr

Krótkotrwała elektrostymulacja w leczeniu skolioz idiopatycznych.

[Short-duration electrostimulation in the treatment of idiopathic scoliosis]

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 1

 

Wsp. z: *Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

**Department of Neurology, Hilversum Hospital, Hilversum, Holandia

 

4. Zarzycki Daniel, Radło Paweł.

Wszczepy międzytrzonowe w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego.

[Intervertebral cages in the treatment of lumbar disc disease]

 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 3

 

5. Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Ridan Tomasz*

Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Perthesa

[Long-term results of conservative treatment in Perthes' disease] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 5

 

Wsp. z: AWF w Krakowie

 

6. Zarzycki D., Jasiewicz B., Machajewska J., Zarzycka M., Kącki W., Tęsiorowski M.

Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dzieciecym

Neurologia Dziecięca; Vol.13/2004 nr 26

 

7. Jasiewicz B., Zarzycka M., Zarzycki D., Kaliciński M., Tęsiorowski M., Sienkiel W., Kącki W.

Osteotomia miednicy wg Saltera w chorobie Perthesa. Późne wyniki radiologiczne.

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6, str. 733-739

 

8. Kącki W., Zarzycka M., Zarzycki D., Kaliciński M., Sienkiel W., Jasiewicz B., Ridan T.

Porównanie wyników radiologicznych leczenia zachowawczego i operacyjnego metodą osteotomii Saltera w ciężkich postaciach choroby Perthesa.

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6, str. 740-747

 

II. Streszczenia prac zjazdowych, wydane drukiem w czasopismach

 

1. Ciupik Lechosław*, Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander

 

Zasady doboru i utwierdzania śrub w trzonach oraz sztucznego krążka miedzykręgowego 

w leczeniu skoliozy.

[Rules of selecting and placement of screws and disc implant in treatment of scoliosis]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

*Wsp z LfC Zielona Góra

 

2. Ciupik Lechosław*, Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander

 

Biomechaniczne aspekty korekcji i stabilizacji skoliozy z dostępu przedniego.

[Biomechanical aspects of correction and stabilisation of scoliosis using anterior 

procedure]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

*Wsp z LfC Zielona Góra

 

3. Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej

 

Ocena kompensacji w płaszczyźnie strzałkowej po leczeniu operacyjnym chorych ze 

skoliozą idiopatyczną typ 3 wg Kinga.

[An evaluation of compensation in saggital plane after operative treatment patients with 

idiopatic scoliosis type King 3]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

4. Lorkowski Jacek*, Zarzycki Daniel

 

Posturalne badanie pedobarograficzne w diagnostyce stóp z koślawym ustawieniem 

paluchów.

[Postural pedobarographic examination in the diagnostic of feet with halux valgus" 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

Wsp. z:*Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii 

CMUJ

 

5. Winiarski Aleksander, Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, Kaliciński Mariusz, Kącka 

Katarzyna

Rola somatosensorycznych potencjałów wywołanych w monitorowaniu funkcji rdzenia 

kręgowego w trakcie operacyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa.

[Value of somatosensoric evoked potentials in spinal cord function monitoring during 

operative treatment of scoliosis]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

6. Winiarski Aleksander, Zarzycki Danel, Koniarski Arkadiusz, Kaliciński Mariusz

Historia naturalna skoliozy idiopatycznej.

 

[Natural history of idiopatic scoliosis]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

7. Zarzycki Daniel, Bakalarek Bogdan, Koniarski Arkadiusz, Kasprzyk Marcin, 

Witkowski Maciej.

 

Naturalna historia wrodzonych deformacji kręgosłupa.

[Natural history of congenital spine deformations]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

8. Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Bakalarek Bogdan, Radło Paweł

 

Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa.

[Endoscopic procedures in spine surgery]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

9. Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr, Kaliciński Mariusz, Lipik

 

Ewa

Porównanie radiologicznych wyników leczenia operacyjnego skolioz wrodzonych dwoma 

metodami: usuniecie półkręgu i spondylodeza "in situ"

[Comparison of radiological results of operative treatment of congenital scolisis with two 

methods: hemivertebra removal and "in situ" fusion]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

10. Zarzycki Daniel, Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian, Lipik Ewa, Kaliciński Mariusz

 

Wrodzone zwichnięcie kręgosłupa - wyniki leczenia operacyjnego 16 pacjentów

[Congenital vertebral displacement - results of operative treatment of 16 patients]

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

11. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Kasprzyk Marcin

Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo - lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość"

[Comparison of radiological results of operative treatment of thoraco-lumbar idiopatic scoliosis with posterior fusion and anterior "bone on bone" procedure]

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

12. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Rymarczyk

 

Adrian

 

Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy

 

międzytrzonowej "kość na kość"

 

[An early results o scoliosis operative treatment witk interbody fusion "bone on bone'

 

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol.6 Supl.1, 2004

 

III. Streszczenia prac, drukowane w materiałach zjazdowych

 

1. Ciupik Lechosław*, Jarmundowicz Włodzimierz**, Radek Andrzej***, Zarzycki Daniel

 

Nowa, polska metoda stabilizacji potyliczno - szyjnej typu OCAM; aspekt 

biomechaniczny i wyniki kliniczne.

XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Kazimierz Dolny, 21-23 maj 2004

 

Wsp. z * LfC Zielona Góra

 

** Katedra i Klinika Neurochirurgii AM we Wrocławiu

 

*** Katedra i Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych w Łodzi

 

2. Ciupik Lechosław*, Zarzycki Daniel

 

Inżynieria w nowoczesnej chirurgii kręgosłupa: stan aktualny i perspektywy.

[Engineering in modern spine surgery: an actual state and perspectives]

 

III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 13-14 Maj 2004

 

Wsp. z: *LfC Zielona Góra

 

3. Kącki Wojciech, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian, Wojnar Leszek*, Gądek Aneta*

 

Monitorowanie przebiegu wydłużania kończyn z użyciem współczynnika powstawania regeneratu

 

[Monitoring of limb elongation using regeneration index]

 

III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 13-14 Maj 2004

 

Wsp z: *Politechnika Krakowska

 

4. Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Radło Paweł, 

Kącka Katarzyna

 

Femoral Lengthening Over an Intramedullary Nail - Our Own Experiences.

 

3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

 

5. Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Rymarczyk Adrian, 

Sebastianowicz Piotr

 

Stabilizacja potyliczno-szyjna w chorobach układowych - doświadczenia własne.

 

[Occipito-cervical stabilisation in systemic diseases - own experiences.

 

XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Kazimierz Dolny, 21-23 maj 2004

 

6. Tęsiorowski Maciej, Wojnar Leszek*, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, 

Zarzycki Daniel.

Clinical Application of Regeneration index During Distraction Osteogenesis

 

[Zastosowanie kliniczne wskaźnika regeneracji podczas osteogenezy dystrakcyjnej]

 

3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

 

Wsp z: *Politechnika Krakowska

 

7. Wojnar Leszek*, Gądek Aneta*, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, 

Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr,

 

Nowa metoda oceny regeneratu kostnego z zastosowaniem współczynnika powstawania 

regeneratu.

 

[A new method of bone regenerate evaluation using regeneration index]

 

III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, 13-14 Maj 2004

 

Wsp z: *Politechnika Krakowska

 

8. Wojnar Leszek*, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, 

Zarzycki Daniel.

 

Regeneration Index-A New Method Of Quantitative Regenerate Evaluation in Distraction 

Osteogenesis.

 

[Wskaźnik regeneracji - nowa metoda ilościowej oceny regeneratu w osteogenezie 

dystrakcyjnej]

 

3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

 

Wsp z: *Politechnika Krakowska