Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 1996

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek 

"Operacyjne leczenie kręgozmyków"

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej t.3, Wydawnictwo Folium, 1996

 

M. Zarzycka, D. Zarzycki, A. Winiarski, B. Jasiewicz

"Leczenie operacyjne choroby Schauermanna"

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej t.3, Wydawnictwo Folium, 1996

 

M. Kaliciński, M. Witkowski

"Przeszczepianie krętarza większego"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, t. 61, Supl. 4B

 

W. Lankosz, B. Trzeciak, M. Witkowski

"Potrójna artrodeza stępu w leczeniu deformacji stóp w chorobach nuromięśniowych"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, t. 61, Supl. 4B

 

D. Zarzycki

"Sprawozdanie z IV Miedzynarodowego Kongresu Chirurgii Kręgosłupa w Izmirze (Turcja)"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.61, 1996

 

D. Zarzycki

"Sprawozdanie z III Miedzynarodowych Spotkań zaawansowanych Technik Chirurgii Kręgosłupa. Monachium"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.61, 1996

 

K. Kącka, W. Kącki

"Przedoperacyjne gromadzenie krwi własnej w przygotowaniu do leczenia operacyjnego u pacjentów z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa"

II Konferencja Naukowa "Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii w ortopedii i chirurgii urazowej"

Kudowa-Zdrój 1996

 

M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka

"Zniekształcenie osi ości długich w różnych okresach wydłużania kończyn dolnych"

IX Konferencja Naukowa na temat Stosowania Metody Ilizarowa, Poznań-Puszczykowo, 1996

 

M. Zarzycka, W. Kącki , M. Tęsiorowski

"Przykurcze stawowe towarzyszące wydłużaniu kończyn dolnych."

IX Konferencjia Naukowa na temat Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań-Puszczykowo, 1996

 

W. Kącki , M. Zarzycka, M. Tęsiorowski

"Porównanie powikłań typu zaburzeń zrostu w wydłużeniach kończyn metodą Wagnera i Ilizarowa."

IX Konferencjia na temat Stosowania Metody Ilizarowa, Poznań-Puszczykowo, 1996