Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Karta Praw Pacjentów odwołuje się do następujących przepisów:

  • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
  • Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
  • Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

 http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/