Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

 

 

 

Informacje o projekcie 

 

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem 29.03.2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0141/22-00/1120/2023/333 Projektu pn. „Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb infrastruktury USOR w Zakopanem w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w związku z występowaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych”.

Projekt realizowany jest w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 9 109 771,31 zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią wartość
8 957 245,11 zł w ramach budżetu projektu znajdują się również wydatki niekwalifikowalne,
w wysokości 152 526, 20 zł.

Kwota dofinansowania z EFR: 8 957 245,11 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb infrastruktury USOR w Zakopanem celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Poszczególne działania projektowe obejmują wsparcie: Klinicznego Oddziału Ortopedycznego, Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Klinicznego Oddziału Rehabilitacyjnego, Działu Rehabilitacji, Laboratorium, a także Szpitala poprzez modernizację posiadanej infrastruktury ogólnej.

Przewiduje się zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego, prace modernizacyjne na oddziałach, wymianę wyposażenia niemedycznego (typu dźwig osobowy, agregat prądotwórczy, instalacja tlenowa), a także inwestycje podnoszące standard i bezpieczeństwo pobytu pacjenta.

W okresie wymaganej trwałości zachowana zostanie trwałość Projektu. Zamawiający posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu.

Czas trwania Projektu – od podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Koordynator Projektu - Katarzyna Zarzycka

Zespół projektowy:

Urszula Jezior

Zuzanna Mrożek

Krystyna Krząstek

Wiesław Krząstek

Maciej Ćwikła

Grażyna Malik

Magdalena Bachleda

Jacek Czchowski

Zarządzanie projektem – Euroinwestycje sp. z o.o.

Obsługa prawna – Monika Tyblewska 


 

 

  • Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem informuje, iż zgodnie z zapisami zawartej w dniu 29.03.2023 Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0141/22-00/1120/2023/333 Projektu pn. „Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb infrastruktury USOR w Zakopanem w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w związku z występowaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, §4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. a) specjalny adres e-mail lub
  2. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.

W związku z powyższym informujemy, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 


 

 

 

  • Aktualności