Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

1. Odwiedziny w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem są możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2. Odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę, w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.

3. Godziny odwiedzin 14:00 – 17:00

4. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem/Kierującym Oddziałem.

5. Czas trwania pojedynczej wizyty do 2 godzin.

Odwiedziny pacjentów informacja do pobrania