Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Dostępność architektoniczna

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane

  

Budynek główny Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście główne do USOR mieści się na wprost podjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych. Po obu stronach od wejścia głównego w odległości  30 m znajdują 2 dodatkowe wejścia, jedno
z nich wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne prowadzi do holu głównego w którym znajduje się Centralna Rejestracja. Na terenie Szpitala znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy – bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do Szpitala jest na poziomie chodnika bez barier architektonicznych. Drzwi dwuskrzydłowe rozwierane.

 Opis dostępności korytarzy schodów i wind.

Budynek główny USOR w Zakopanem wyposażony jest w 2 windy oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Na schodach zamontowane  są poręcze. Aby skorzystać z windy należy dostać się wejściem głównym lub bocznym do budynku szpitala.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek USOR wyposażony jest w wejście z łagodnym podjazdem oraz szerokimi drzwiami, umożliwiającymi dostęp osobom korzystającym  z wózków inwalidzkich. Ponadto jedno
z bocznych wejść wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Po wejściu do Szpitala na wprost znajduje się Centralna Rejestracja. Winda
w budynku jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a.  Przyciski znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz kiosk informacyjny
z interaktywną mapą.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu USOR przy ul. Balzera15 osoby niepełnosprawne mają zapewniony bezpłatny postój – informacja dostępna na parkingu lub na stronie www.klinika.net.pl https://klinika.net.pl/index.php/dla-pacjentow/parking-i-transport

Informacja o toaletach dla osób niepełnosprawnych

W budynku USOR znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do USOR można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika. Budynek jest oznakowany specjalnymi piktogramami informującymi o możliwości wejścia z psem asystującym. Dla psa przygotowana jest miska z wodą.

Ewakuacja
Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny. Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

Informacja o możliwości kontaktowania się z Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopane:

Kontakt z USOR jest możliwy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 • osobiście w Szpitalu;
 • telefonicznie: centrala - 18 20 120 61; sekretariat - 18 20 142 97
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres:
  Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
  Balzera 15; 34-500 Zakopane

   II Budynek Rehabilitacji

Budynek posiada szerokie wejście z poziomu gruntu, wejście bezprogowe dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Możliwy podjazd pod główne wejście budynku dla opiekunów lub osób niepełnosprawnych/ starszych z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Ponadto do budynku można się dostać poprzez przewiązkę łączącą ten budynek
z budynkiem głównym, w której funkcje winda.

Opis dostępności korytarzy schodów i wind.

Budynek Rehabilitacji USOR w Zakopanem wyposażony jest w 2 windy oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Na schodach zamontowane  są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Rehabilitacji USOR wyposażony jest w wejście z łagodnym podjazdem oraz szerokimi drzwiami, umożliwiającymi dostęp osobom korzystającym  z wózków inwalidzkich. Osoby, które dostają się do Budynku Rehabilitacji z Budynku Głównego mogą pobrać interaktywną mapę z kiosku informacyjnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu USOR przy ul. Balzera15 osoby niepełnosprawne mają zapewniony bezpłatny postój – informacja dostępna na parkingu lub na stronie www.klinika.net.pl https://klinika.net.pl/index.php/dla-pacjentow/parking-i-transport

Informacja o toaletach dla osób niepełnosprawnych

W budynku Rehabilitacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do USOR można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

Ewakuacja
Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny. Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

Informacja o możliwości kontaktowania się z Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopane:

Kontakt z USOR jest możliwy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 • osobiście w Szpitalu;
 • telefonicznie: centrala - 18 20 120 61; sekretariat - 18 20 142 97
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres:
  Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
  Balzera 15; 34-500 Zakopane