Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem w październiku 2022 r. podpisał
umowę z Ministrem Zdrowia na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy
inwestycyjne. W ramach umowy zakupiono karetkę – ambulans sanitarny.
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 270 084,13 zł.
Wkład własny: 30 511,01 zł.

Zakupiona karetka – ambulans sanitarny typu A2 marki RENAULT pozwoli na bezpieczny i komfortowy
transport między szpitalny oraz pohospitalizacyjny pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.