Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Pacjenci przyjmowani są do oddziałów szpitalnych USOR w trybie planowym zgodnie z Listą Oczekujących, na którą zostali wpisani na podstawie skierowania.

Na Listę Oczekujących na przyjęcie na Oddział Ortopedyczny wpisywani są pacjenci na podstawie skierowań:

 • lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego
 • lekarzy specjalistów z gabinetów prywatnych - TYLKO I WYŁĄCZNIE NA LECZENIE OPERACYJNE

Na Listę Oczekujących na przyjęcie na Oddział Rehabilitacyjny wpisywani są pacjenci na podstawie skierowań:

 •  LEKARZY ODDZIAŁÓW: urazowo - ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
 • LEKARZY PORADNI: urazowo - ortopedycznej, rehabilitacyjnej, neurologicznej i reumatologicznej - TYLKO W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO ZAOSTRZENIA CHOROBY PRZEWLEKŁEJ.

Przyjęcie „planowe” następuje w dniu ustalonym wcześniej, o czym pacjent zostaje powiadomiony listownie. W przypadku, gdy przyjmujący pacjenta lekarz dyżurujący stwierdzi, że pojawiły się przeciwwskazania do hospitalizacji, wyznaczana jest inna data.

Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia „planowego”:

 •  ważny dokument tożsamości
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń (dobrowolnie)
 • rezydenci UE - poświadczenie wydane przez NFZ (obowiązkowo)
 • kopia dokumentacji medycznej z innych ośrodków dotycząca przebiegu leczenia schorzenia (bez względu na to kiedy ono miało miejsce)

Na oddziale pacjent powinien mieć:

 • ręcznik
 • przybory toaletowe
 • pidżamę
 • pantofle
 • jeżeli pacjent zażywa na stale jakieś leki, powinien je przywieźć w oryginalnych opakowaniach, z zaleceniami lekarza przepisującego co do ich dawkowania i przekazać pielęgniarce na oddziale.