Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem w październiku 2022 r. podpisał
umowę z Ministrem Zdrowia na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy
inwestycyjne. W ramach umowy zakupiono mobilny śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem „C”.
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 460 864,00 zł.
Wkład własny: 39 107,00 zł.

Zakupiony mobilny śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem „C” typu mini do radiologii zabiegowej –
Orthoscan Tau 2020 z detektorem cyfrowym wielkości 20cm*20cm. Aparat wyprodukowany przez
firmę Orthoscan oddział Ziehm-Orthoscan Inc., dostarczony przez firmę Timko sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, będącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki Ziehm-Imaging w Polsce. Model aparatu:
Orthoscan 1000-0017.

 

 

• Aparat służy wyłącznie do badania kończyn górnych i dolnych ze względu na swoją
kompaktową budowę, wspomaga pracę lekarzy ortopedów w zakresie ortopedycznych operacji
chirurgicznych w obrębię kończyn.
• Urządzenie jest wyposażone w lampę rtg pracującą w zakresie napięć 40-78 kV, z
deklarowanym ogniskiem 0,0425mm, wyposażone w filtrację równoważną ≥2,5mmAl.
• Aparat posiada tryb pediatryczny w zakresie od noworodka do nastolatka oraz filtr
zoptymalizowanej dawki, którego przesunięcie na drodze wiązki jest obligatoryjne do przełączenia na
tryb pediatryczny. Aparat wyposażony jest w sygnalizację świetlną, a w przypadku zastosowania
maksymalnych parametrów ekspozycji tj. pacjent dorosły, 78kV i 160µA w akustyczny system
ostrzegawczy.
• Urządzenie posiada certyfikat i spełnia wymagania prawa w zakresie zabezpieczenia pacjenta
i personelu w zakresie ochrony radiologicznej.
• Zakupiony mobilny śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem „C” do zabiegów ortopedycznych
w zakresie kończyn górnych i dolnych technikami małoinwazyjnymi, pozwala na wykonywanie
większości procedur, które wymagają stosowania fluoroskopii rentgenowskiej, przy jednoczesnym
zminimalizowanym ryzyku skutków promieniowania jonizującego.
• Ponadto zostały wykonane pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki wokół aparatu, po
których stwierdzono, że przy warunkach ekspozycji, maksymalnych możliwych do uzyskania na
aparacie, tj. pacjent dorosły, 78kV i 160µA, w odległości 50cm od źródła promieniowania
jonizującego zmierzona wartość mocy dawki wynosi mniej niż 80µSv/h.
• Wykorzystywane przyrządy dostarczone przez producenta takie jak: wyzwalacz
bezprzewodowy, drukarka termiczna, filtr zoptymalizowanej dawki, pakiet DICOM.
• Z wyników uzyskanych pomiarów dozymetrycznych wokół aparatu oraz stosowania środków
ochrony osobistej w postaci fartuchów można wnioskować, że w odległości 0,5m od źródła
promieniowania jonizującego zmierzona moc dawki jest niewykrywalna przez miernik dozymetryczny
tj. utrzymuje się na poziomie <0,1 µSv/h.
• Konstrukcja aparatu i jego możliwości techniczne pozwalają na znaczne ograniczenie
narażenia na promieniowanie jonizujące, w stosunku do jakości utrzymywanych obrazów i informacji
diagnostyczno-terapeutycznych.
• Pacjenci leczeni przy użyciu niniejszego aparatu są znacznie mniej narażeni na skutki
promieniowania jonizującego, niż pacjenci leczeni przy użyciu klasycznych, dużych aparatów z
ramieniem „C”.
• Aparat posiada wbudowany miernik dawki co pozwala na ocenę ryzyka dla pacjentów
leczonych przy jego użyciu.
• Konstrukcja aparatu umożliwia odsunięcie badanej powierzchni skóry pacjenta od ogniska
lampy rtg do 19cm, przy użyciu specjalnego stożka dystansowego, co minimalizuje otrzymaną dawkę
na skórę.