Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Wykaz publikacji pracowników Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji UJCM w Zakopanem za rok 2014

 

1. 

Autorzy: Jacek Lorkowski, Barbara Jasiewicz.

Tytuł oryginału: Anatomia kliniczna kręgosłupa.

Tytuł całości: W: Anatomia kliniczna narządów ruchu.

Odpowiedzialni za całość, redakcja: red. Waldemar Hładki i Jacek Lorkowski.

Adres wydawniczy: Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, cop. 2014.

Opis fizyczny: s. 97-117 : bibliogr. 20 poz.

Uwagi: 24 cm.

p-ISBN: 978-83-60621-26-4

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: rozdział w podręczniku

Charakt. merytoryczna: praca oryginalna

Charakt. OPI: rozdział monogr., podręcz. pol. + referat zjazd. pol. i międzynarod

Język publikacji: POL

 

2. 

Autorzy: Jacek Lorkowski, Waldemar Hładki, Barbara Jasiewicz, Jerzy Sułko, Roman Brzóska.

Tytuł oryginału: Aneks - ryciny wybranych przypadków klinicznych z zakresu wad i urazów narządu ruchu.

Tytuł całości: W: Anatomia kliniczna narządów ruchu.

Odpowiedzialni za całość, redakcja: red. Waldemar Hładki i Jacek Lorkowski.

Adres wydawniczy: Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, cop. 2014.

Opis fizyczny: s. 287-318 : il.

Uwagi: 24 cm.

p-ISBN: 978-83-60621-26-4

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: rozdział w podręczniku

Język publikacji: POL

 

3. 

Autorzy: Jacek Lorkowski, Barbara Jasiewicz.

Tytuł oryginału: Klatka piersiowa - szkielet i jego połączenia.

Tytuł całości: W: Anatomia kliniczna narządów ruchu.

Odpowiedzialni za całość, redakcja: red. Waldemar Hładki i Jacek Lorkowski.

Adres wydawniczy: Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, cop. 2014.

Opis fizyczny: s. 119-126 : bibliogr. 21 poz.

Uwagi: 24 cm.

p-ISBN: 978-83-60621-26-4

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: rozdział w podręczniku

Charakt. merytoryczna: praca oryginalna

Charakt. OPI: rozdział monogr., podręcz. pol. + referat zjazd. pol. i międzynarod

Język publikacji: POL

 

4. 

Autorzy: Grzegorz Miekisiak, Wojciech Kloc, Witold Janusz, Jacek Kaczmarczyk, Dariusz Latka, Daniel Zarzycki.

Tytuł oryginału: Current use of methylprednisolone for acute spinal cord injury in Poland: survey study.

Czasopismo: Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol.

Szczegóły: 2014 : Vol. 24, suppl. 1, s. S269-S273, bibliogr. 16 poz., abstr.

Uwagi: 18th International ArgoSpine Symposium, Paris, France, January 30-31 2014.

p-ISSN: 1633-8065

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny

Charakt. merytoryczna: praca oryginalna

Charakt. OPI: publ. w czasop. zagr. recenzowanych bez IF i proccedings (referaty)

Język publikacji: ENG

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.1007/s00590-014-1422-3

 

5. 

Autorzy: Paweł Radło, Andrzej Smętkowski, Maciej Tęsiorowski.

Tytuł oryginału: Polskie mianownictwo choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Tytuł angielski: Polish nomenclature of lumbar disc disease.

Czasopismo: Prz. Lek.

Szczegóły: 2014 : T. 71, nr 7, s. 394-399, il., bibliogr. 33 poz.

p-ISSN: 0033-2240

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: artykuł polski

Charakt. merytoryczna: praca przeglądowa

Charakt. OPI: publ. w recenzowanych czasop. polskich z pkt. KBN

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 6.000

http://www.wple.net/plek/przeglad_lekarski.htm

 

6. 

Autorzy: Karina Rożek, Stanisław Kwiatkowski, Maciej Tęsiorowski.

Tytuł oryginału: Powrót do aktywności fizycznej a długość trwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego po lekkim lub średniociężkim urazie czaszkowo-mózgowym u dzieci w wieku szkolnym.

Tytuł angielski: Return to physical activity and duration of exemption from physical education classes after mild and moderate head injury in children at school age.

Czasopismo: Prz. Lek.

Szczegóły: 2014 : T. 71, nr 8, s. 433-436, bibliogr. 13 poz.

p-ISSN: 0033-2240

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: artykuł polski

Charakt. merytoryczna: praca oryginalna

Charakt. OPI: publ. w recenzowanych czasop. polskich z pkt. KBN

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 6.000

http://www.wple.net/plek/przeglad_lekarski.htm

 

7. 

Autorzy: Magdalena Golasik, Małgorzata Herman, Barbara Jasiewicz, Maciej Tęsiorowski, Wojciech Piekoszewski.

Tytuł oryginału: Development of a method for the determination of titanium in tissue by graphite furnace atomic absorption spectrometry for clinical analysis.

Czasopismo: J. Anal. At. Spectrom. (Online)

Szczegóły: 2014 : Vol. 29, nr 8, s. 1844-1849, il., bibliogr. 26 poz.

p-ISSN: 1364-5544

e-ISSN: 0267-9477

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny

Charakt. merytoryczna: praca oryginalna

Charakt. OPI: publ. w czasop. recenzowanych z IF

Język publikacji: ENG

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.396

Punktacja MNiSW: 35.000

 

8. 

Autorzy: Wojciech Kącki, Barbara Jasiewicz, Maciej Tęsiorowski.

Tytuł oryginału: 3D printing in orthopaedics.

Tytuł całości: W: 19th International Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress "Chronic Diseases as Challenge for Contemporary Societies in the 21st Century, Budapest, Hungary, 16-20 July 2014

Opis fizyczny: s. 97.

p-ISBN: 978-83-936591-2-8

Praca afiliowana przez UJ CM

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne

Charakt. OPI: streszczenia zjazdowe bez IF

Język publikacji: ENG

 

9.

Autorzy: Wojciech Kącki., Barbara Jasiewicz, Paweł Radło.

Tytuł pracy: Stabilizacja śródszpikowa i wydłużenie na gwoździu śródszpikowym - dwuetapowe leczenie pourazowego stawu rzekomego uda ze skróceniem. Studium przypadku.

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Vol 16 , nr 6 /2014

 

10.

Autorzy: Paulina Obtułowicz, Michał Zarzycki

Tytuł pracy: Ćwiczenia w wodzie oraz pływanie jako forma korekcji skolioz uzupełniająca

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja styczeń 2014

 

11.

Autorzy: Daniel Zarzycki, Michał Zarzycki

Tytuł: Fizjoterapia w bocznych idiopatycznych skrzywieniach kręgosłupa leczonych operacyjnie.

"Wielka Fizjoterapia" pod red Z. Śliwiński, A. Sieroń -  rozdział w książce

 

 

Streszczenia:

 

1. Streszczenie w materiale konferencyjnym XXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii  Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego , Lublin ,29-31.05.2014 

 

1.1. Duda S., Jasiewicz B.,Potaczek T. : „Jatrogenne zaburzenie osi kończyny dolnej”, opis przypadku1.2. Potaczek T., Zarzycki D.,Tęsiorowski M., Jasiewicz B. : „Subiektywna ocena wyników leczenia deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni typ 2 i 3a”1.3. Szumera E.,Jasiewicz B.,Potaczek T.,Sułko J. , „Ciężka kifoskolioza piersiowo-lędźwiowa z towarzyszącą osteoporozą u rodzeństwa–opis przypadku”1.4. Jasiewicz B.,Potaczek T.,Duda S., Adamczyk J,Lorkowski J.,Tęsiorowski M.: „Wartość pomiarów radiologicznych przodostopia do oceny wynikówoperacyjnej korekcji przywiedzenia przodostopia zosteotomią kości klinowej przyśrodkowej i kości sześciennej u dzieci” 

 

2. Streszczenia z V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 23-25.10.2014, Zakopane 

 

2.1. Radło P., Smętkowski A., Lipik E., Kącki W., Tesiorowski M., Koszyk P., Jasiewicz. B., Potaczek T., Makieła G. : „ Operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w świetle doniesień EBM”

2.2. Smętkowski A., Potaczek T., Radło P., Lasota J., Tęisorowski M., : „ Kręgozmyk węzionowy : porównanie wyników leczenia metodą spondylodezy tylno-bocznej oraz spondylodezy międzytrzonowej z tylno-boczną”.

2.3. Lasota J. , Mackoś M., Szumera E. : „Młodzieńcza skolioza idiopatyczna – wyniki leczenia operacyjnego u pacjentów pierwotnie operowanych po 30 roku życia”.

2.4. Kaliciński M., Szczęśniak A., Kalisz J. : „ Deformacje po złamaniach wysokoenergetycznych kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego”.

2.5. Szczęśniak A., Kaliciński M., Kącki W., Radło P., Łokas K., Adamczyk J. : „ Porównanie efektywności procedury PLIF dla segmentów L4/L5 i L5/S1 kręgosłupa”. 

2.6. Szczęśniak A., Kaliciński M. Kącki W. Sienkiel T., Duda S., Ćwikła M., : „ Powikłania związane z leczeniem operacyjnym dyskopatii lędźwiowej metodą spondylodezy międzytrzonowej z dostępu tylnego”.

2.7. Kierzkowska A., Lipik E., Tęisorowski M., Ciupik L. „ Uwarunkowania biomechaniczno-morfometryczne masywów bocznych kręgów potylicy w bio-stabilizacji potyliczno- szyjnej OCAM.”

2.8. Lipik E., Łokas K., Szumera E., Tęsiorowski M., „ Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa szyjnego – możliwości leczenia chirurgicznego”.

2.9. Rożek K., Daszkiewicz E., Jasiewicz B. Potaczek T., Tęisorowski M., „ Wpływ operacyjnej korekcji skoliozy idiopatycznej na funkcję mięśni oddechowych – doniesienia wstępne”.

2.10.Łokas K., Szumera E., Lipik E., Lasota J., Kącki W., Międzybrodzki R. : „ Zastosowanie bakteriofagów , jako terapii uzupełniającej w leczeniu przewlekłych infekcji bakteryjnych opornych na standardową antybiotykoterapię u pacjentów po zabiegach ortopedycznych - doniesienia wstępne”.