Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2005

 

I. Artykuły i pełne wersje prac zjazdowych drukowane w czasopismach

 

1. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Maciej Tęsiorowski, Sienkiel Walery, Kącki Wojciech,

Osteotomia miednicy wg Saltera w chorobie Perthesa. Późne wyniki radiologiczne.

[Salter osteotomy in Perthes disease. Late radiological results] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6

 

2. Kącki Wojciech, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz, Sienkiel Walery, Jasiewicz Barbara, Ridan Tomasz*

Porównanie wyników radiologicznych leczenia zachowawczego i operacyjnego metodą osteotomii Saltera w ciężkich postaciach choroby Perthesa

[Comparison of radiological results of conservative and operative treatment by Salter osteotomy in severe cases of Perthes' disease] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 6

 

* Wsp. z AWF w Krakowie

 

3. Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara , Machajewska Jolanta, Zarzycka Maja , Kącki 

Wojciech, Tęsiorowski Maciej.

Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

[The role of orthopedic surgeon in the treatment of children with cerebral palsy] 

Neurologia Dziecięca Vol. 13/2004 Nr 26

 

II. Artykuły i pełne wersje prac zjazdowych drukowane w czasopismach

 

1. Ciupik Lechosław*, Hakało Jerzy**, Zarzycki Daniel

Jednoczesne odbarczenie przestrzeni międzytrzonowej poprzez rotację czopa prostokątnego ze stabilizacją w zmodyfikowanej metodzie R-PLIF.

[Simultaneneous decompression of the intervertebral space by rectangular cage rotation with the stabilization in modified R-PLIF method]

 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

 

**MEDUNSA, Medical University of Southern Africa, Polokwane Campus, South 

Africa

 

2. Ciupik Lechosław*, Kierzkowska Agnieszka, Pieniążek Jerzy**, Zarzycki Daniel

Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej.

[The meaning of the vertebral endplate in the intervertebral stabilization] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

 

**Katedra i Oddział Kliniczny Neirochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej 

Akademii Medycznej, Bytom

 

3. Ciupik Lechosław*, Maciejczak Andrzej**, Pieniążek Jerzy***, Radek Andrzej****, - Zarzycki Daniel

Stabilizacja międzywyrostkowa, lędźwiowa: kompromis pomiędzy wypełnianiem funkcji 

leczniczych a wyborem materiału i rozwiązania konstrukcyjnego implantu.

[Lumbar interspinous stabilization: compromise between fulfilling medical functions and 

choice of the material and the implant design solution] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

 

**Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza, Tarnów

 

***Katedra i Oddział Kliniczny Neirochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej 

Akademii Medycznej, Bytom

 

****Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 WAM Uniwersytetu Medycznego, Łódź

 

4. Dobrowolski Janusz*, Arabski Kazimierz*, Bandyra Adam*, Horeglad Stanisław*, Potasz Przemysław*, Włudyga Stanisław**, Zarzycki Daniel

Zastosowanie metalowego bloczka stabilizzujacego BS-DERO do zablokowania zatoki 

stępu przy rekonstrukcji stopy płaskokoślawej lub klońskoszpotawej spastycznej.

[Application of metallic stabilizing foot block BS-DERO for tarsal sinus blockage at 

reconstruction of flat foot and spastic equine foot]

 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

Wsp. z *Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej 

"Górka" w Busku Zdroju

 

**Szpital ZOZ w Pińczowie

 

5. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech

Wskazania do tylnej i przedniej spondylodezy w skoliozach idiopatycznych w zależności od klasyfikacji Kinga i Lenke

[Indications to posterior and anterior fusion in idiopahtic scoliosis according to King and Lenke classification] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

6. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech

Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych

[Fusion selection in the treatment of idiopathic scoliosis] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

7. Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel

Młodzieńcz złuszczenie głowy kości udowej u bliźniąt jednojajowych - opis przypadku

[Slipped capital femoris epiphysis in identical twins - a case report] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 1, 2005

 

8. Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Rymarczyk Adrian, 

Sebastianowicz Piotr

Metody oceny regeneratu kostnego powstającego w czasie osteogenezy dystrakcyjnej.

[Methods of bone regeneration evaluation diuring distraction osteogenesis]

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.70, 2005, Zeszyt 2

 

9. Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Rymarczyk Adrian, 

Sebastianowicz Piotr

Wartość metod oceny regeneracji kostnej w wydłużaniu kończyn metodą Wagnera, Ilizarowa i dystrakcji nasadowej. 

[The value of methods of bone regeneration evaluation in limb lengthening by Wagner, Ilizarov methods and by physeal distraction] 

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.70, 2005, Zeszyt 4

 

10. Winiarski Aleksander, Zarzycki Daniel, Koniarski Arkadiusz, Kaliciński Mariusz

Historia naturalna skoliozy idiopatycznej

[The natural history of idiopathic scoliosis] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 1, 2005

 

11. Zarzycki Daniel,

Historia leczenia skolioz w Małopolsce 

[History of scoliosis treatment on Malopolska] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 2, 2005

 

12. Zarzycki Daniel, Kaliciński Mariusz Bakalarek Bogdan, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian 

Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa 

[Endoscopis procedures in spinal surgery] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005

 

13. Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Winiarski Aleksander, Ciupik Lechosław*, Makieła 

Grzegorz

Hiperkyfotyzacja - problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych

[Hyperkyphotysation- the problem of anterior approach in scoliosis operating corrections] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

 

14. Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Bakalarek Bogdan, Kącki Wojciech

Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach

[Principles of spine stabilization after vertebrectomy] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

15. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Makieła Grzegorz, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Kaliciński Mariusz

Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy przedniej 

międzytrzonowej "kość na kość" 

[Early outcome in the surgical treatment of idiopathic scoliosis by "bone on bone" anterior interbody fusion] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 2, 2005

 

16. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Kasprzyk Marcin 

Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo-

lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość" 

[A comparison of radiological outcomes in the surgical treatment of thoraco-lumbar scoliosis by anterior "bone on bone" and posterior spondylodesis.] 

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005

 

17. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz

Technika "kość na kość" w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa

[The "bone on bone"method - idiopathic scoliosis treatment] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

Wsp. z *Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC, Zielona Góra

 

18. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł

Nowatorska technika leczenia bólu krzyża - proteza jądra miażdzystego.

The new method of low back pain treatment treatment - prosthetic disc nucleus] 

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. 

Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO.

 

III. Streszczenia prac, drukowane w materiałach zjazdowych

 

1. Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Sebastianowicz Piotr, Rymarczyk Adrian

 

Unicompartment knee arthroplasty with Oxford Phase 3 Prosthesis - early results.

 

[Jednoprzedziałowa alloplastyka kolana endoprotezą Oxford Phase 3 - wczesne wyniki]

 

3rd International Scientific and Training Symposium "The Total Knee Arthroplasty",

 

Kraków 2005