Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

2003 prace i referaty wygłoszone

 

Kaliciński Mariusz, Rymarczyk Adrian, Zarzycki Daniel, Sebastianowicz Piotr, Podsiadło-Kleinrok Beata*, Kleinrok Krzysztof*, Aleksadnder Winiarski

Diagnostics and clinical management in congenital scoliosis caused by split cord malformation.

[Diagnostyka i leczenie wrodzonych skolioz spowodowanych wadą z rozszczepieniem rdzenia]

European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

Wsp. z Katedrą Radiologii CMUJ (*)

 

Zarzycki Daniel, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Radło Aleksandra, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Koniarski Arkadiusz

Results of posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis.

[Wyniki spondylodezy tylnej w leczeniu ciężkich skolioz idiopatycznych]

European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

 

Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech, Rymarczyk Adrian, Radło Paweł, Radło Aleksandra, Koniarski Arkadiusz

Comparison of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis.

[Porównanie różnych metod operacyjnego leczenia ciężkich skolioz idiopatycznych]

European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

 

Kącki Wojciech, Zarzycki Daniel, Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Radło Paweł, Rymarczyk Adrian, Radło Aleksandra, Koniarski Arkadiusz

Results of combined anterior and posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis.

[Wyniki kombinowanej spondylodezy przedniej i tylnej w leczeniu ciężkich skolioz idiopatycznych]

European Spine Journal Vol.12, Suppl.1, 2003

 

Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kasprzyk Marcin 

Odległe wyniki korekcji osi piszczeli w chorobie Blounta

[Long-term results of tibia axis correction in Blount disease] 

XV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003

 

Tęsiorowski Maciej, Wojnar Leszek*, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel

Współczynnik regeneracji ? nowa metoda oceny regeneratu w dystrakcyjnej osteogenezia]

[Regeneration index - a new method of regenerate assessment in distraction osteogenesis] 

XV Miedzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003

*Wsp.z Politechniką Krakowską

 

Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Radło Paweł 

Wydłużane kości udowej z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego ? doświadczenia własne.

[Femoral lengthening using intramedullary nail- own experiences]

XV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003

 

Winiarski Aleksander, Kasprzyk Marcin, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech

Wyniki operacyjnego leczenia młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej.

[Results of operative treatment of slipped capital femoral epiphysis] 

Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

Rzeszów 2003

 

Kącka Katarzyna, Kącki Wojciech

Zastosowanie rekombinowanego czynnika VII (rFVIIa) podczas operacji kręgosłupa u 4 letniego dziecka, u którego z przyczyn religijnych nie uzyskano zgody na transfuzję krwi.

[Clinical application of recombinant factor VII (rFVIIa) during spinal surgery at 4 years old child without parents permission for blood transfusion]

Konferencja naukowo-szkoleniowa ?Bezkrwawa medycyna?, Warszawa 2003