Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

 

PUBLIKACJE W ROKU 2002

 

 

2002 prace własne

 

Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Ciupik Lechosław, Kącki Wojciech , Jasiewicz Barbara,

Occipital ancjors ? the new method of occipito-cervical stabilization.

[Kotwice potyliczne ? nowa metoda stabilizacji potyliczno-szyjnej]

European Spine Journal Vol.11, Suppl.1, 2002

 

Zarzycki Daniel, Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr, Bakalarek Bogdan, Tęsiorowski Maciej,

Myelomeningocoele ? operative treatment of kyphotic deformation.

[Myelomeningocele - operacyjne leczenie deformacji kyfotycznej]

European Spine Journal Vol.11, Suppl.1, 2002

 

Zarzycki D., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B. 

Long-term results of lower limb lengthening by the Wagner method.

J Pediatr Orthop 2002 May-Jun;22(3):371-4.

 

Zarzycki D., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B. 

Long-term results of lower limb lengthening by physeal distraction.

J Pediatr Orthop 2002 May-Jun;22(3):367-70.

 

Zarzycki D., Rymarczyk A., Bakalarek B., Kaliciński M., Winiarski A.

Surgical treatment of congenital vertebral displacement Type A in the sagittal plane only: a retrospective study involving eleven cases.

Spine. 2002 Jan 1;27(1):72-7.

 

Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W.

Operacyjne leczenie zastarzałego złamania C2 z podwichnieciem C2/C3 z zastosowaniem dostępu przedniego zagardłowego - opis przypadku

Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 

 

 

 

2002 prace wieloośrodkowe

 

Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.

Nowa klasyfikacja wad rozszczepienia rdzenia kręgowego.

Valetudinaria - Postepy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002 (7)1-2

 

Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D 

Prezentacja typu złożonego SCM w obrazowaniu MR.

Valetudinaria - Postepy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2002 (7)1-2

 

Tęsiorowski M., Wojnar L., Gądek A., Kącki W., Jasiewicz B.

Metody oceny regeneratu kostnego w trakcie wydłużania kończyn

II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Biomedycznej, Kraków 2002

 

Wojnar L., Tęsiorowski M., Gądek A., Zarzycka M., Jasiewicz B., Kącki W.

Zastosowanie kliniczne ilościowej oceny regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich 

II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Biomedycznej, Kraków 2002

 

Kącki W., Tęsiorowski M., Wojnar L., Gądek A., Jasiewicz B.

Możliwości oceny ilościowej i jakościowej regeneratu kostnego w trakcie wydłużania kończyn metodą Ilizarowa.

XIV Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowanie Metody Ilizarowa ASAMI (Poland). Kościerzyna-Wdzydze Kiszewskie 2002

 

Wojnar L., Gądek A., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Jasiewicz B., Kącki W.

Ilościowa ocena regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich-zastosowanie metod analizy obrazu.

XIV Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowanie Metody Ilizarowa ASAMI (Poland). Kościerzyna-Wdzydze Kiszewskie 2002