Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2000

 

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Jasiewicz, E. Lipik

Stabilizacja międzytrzonowa w leczeniu choroby dyskowej

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Bakalarek, B. Jasiewicz

Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kregosłupa.

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Jasiewicz, E. Lipik

Leczenie operacyjne zastarzałych złamań kręgosłupa

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz , W. Kącki

Leczenie operacyjne zapaleń kręgosłupa

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

K. Kącka, W. Kącki

Medyczne i ekonomiczne aspekty przedoperacyjnego gromadzenia krwi własnej

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, A. Rymarczyk

Myelomeningocoele- leczenie operacyjne deformacji kifotycznej

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

D. Zarzycki, M. Kaliciński

Endoskopowe techniki chirurgii kregosłupa

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

K. Kącka, W. Kącki

Przedoperacyjne gromadzenie krwi własnej u dzieci i młodzieży w przygotowaniu do dużych zabiegów ortopedycznych

Międzynarodowy Kongres "Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej" (Kraków)

 

K. Kącka, W. Kącki

Ekonomiczne aspekty przedoperacyjnego gromadzenia krwi własnej

Międzynarodowy Kongres "Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej" (Kraków)

 

K. Kącka, A. Winiarski, W. Kącki 

Ocena funkcji rdzenia kręgowego za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych a wpływ znieczulenia ogólnego.

Międzynarodowy Kongres "Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej" (Kraków)

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, M. Kaliciński, A. Rymarczyk, A. Winiarski

"Operative treatment of congenital vertebral displacement"

World Spine 1 Berlin

 

A. Winiarski, D. Zarzycki, A. Rymarczyk, K. Kącka, W. Sienkiel

"Assesment of SEP during intraoperative monitoring of spinal cord function in deformation of spine"

World Spine 1 Berlin

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, A. Rymarczyk, B. Jasiewicz

"Spondylolisthesis: the comparison of three surgical procedures"

World Spine 1 Berlin

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek

"Surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure" 

World Spine 1 Berlin

 

Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Urbanik A., Kaliciński M., Zarzycki D.

Diagnostyka obrazowa wady rozszczepioneg rdzenia kręgowego z uwzględnieniem klasyfikacji Panga ? doświadczenia własne

Sympozjum ?Diagnostyka obrazowa w chorobach kręgosłupa i rdzenia kręgowego?, Wrocław 2000 (Wsp. z Katedrą Radiologii CMUJ)

 

Wall A., Zarzycki D., Konik H., Koprowski R.

Analiza rozkładu temperatur okolicy kręgosłupa w bocznym idiopatycznym skrzywieniu kręgosłupa.

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków 2000 (Wsp z Katedrą i Kliniką Ortopedii AM we Wrocławiu, Oddziałem Ortopedyczno-Urazowym Szpitala im Św. Józefa w Katowicach, Instytutem Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)