Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 1999

 

 

 

 

 

Jasiewicz B, Kulig M.*, Zarzycka M., Tęsiorowski M, Mazurkiewicz S.*, Kącki W. 

Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania do oceny procesu wydłużania kończyn doniesienie wstępne.

XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Zakopane 14-15.09.1999

 

Zarzycka M.

Korekcja zniekształceń kończyn dolnych metodą Ilizarowa

XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Zakopane 14-15.09.1999

 

Kącki W., Zarzycka M., Tęsiorowski M., Jasiewicz B.

Zaburzenia zrostu podczas wydłużeń kończyn dolnych metodą Wagnera i Ilizarowa

Sympozjum Powikłania, niepowodzenia i trudności w kompleksowym leczeniu nowotworów u dzieci i młodzieży

Warszawa-Dębe 1999

 

Zarzycki D, Tęsiorowski M.

Chirurgiczne leczenie nowotworów kręgosłupa

Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Ameryka, 1999

 

Zarzycki D. 

Leczenie operacyjne wrodzonych deformacji kręgosłupa

X Sympozjum Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków, 1999

 

Zarzycki D.

Chirurgiczne leczenie nowotworów kręgosłupa

5th International Congress on Spine Surgery, Istanbul, Turkey

 

Zarzycki D., Bakalarek B., Jasiewicz B.

Spondylolisthesis: A Comparison of 3 Surgical Approaches. 

5th International Congress on Spine Surgery, Istanbul, Turkey

 

Zarzycki D., Bakalarek B., Jurkowski J.

Surgical Treatment of Congenital Scoliosis due to Formation Failure

5th International Congress on Spine Surgery, Istanbul, Turkey

 

M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka, B. Jasiewicz, D. Zarzycki

Wyniki wydłyużania wrodzonego krótkiego uda typ I i II wg Kalamchii

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej Tom V, Wydawnictwo Folium 1999

 

W. Kącki, M. Zarzycka, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz, D. Zarzycki

Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu wrodzonych wad kończyny górnej

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej Tom V, Wydawnictwo Folium 1999

 

Kącki W., Jasiewicz B., Zarzycka M., Tęsiorowski M., Zarzycki D.:

Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu wrodzonych wad kończyny górnej.

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej tom V Wrodzone braki, ubytki i przerosty kończyn u dzieci, 1999

 

Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B., Zarzycki D.:

Wrodzone krótkie udo typ I, II i III wg Kalamchi. Wyniki wydłużania.

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej tom V Wrodzone braki, ubytki i przerosty kończyn u dzieci, 1999