Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W LATACH 1997-1998

 

L. Ciupik, D. Zarzycki 

"System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC)

 

2. Ciupik, M. Golik, J. Jakubowski, J. Mstowski, E. Tkocz, D. Zarzycki, M. Zarzycka

"Multimedialny System Dydaktyczny DDS"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp. z LfC i Lubuskim Ośr. Rehab.Ortop)

 

L. Ciupik, E. Krasicka, J. Mstowski, D. Zarzycki

"Metalowe implanty kręgosłupowe, techniczne aspekty biotolerancji"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC)

 

L. Ciupik, J. Jakubowski, J. Mstowski, D. Zarzycki

"Śruby transpedikularne w stabilizacji kręgosłupa, funkcje, konstrukcje, zasady osadzania"

1) Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC) 

2) XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp.z LfC)

 

M. Pańka, G. Siedlecki, D. Zarzycki, A. Niechciałkowski

"Przyczynek do stosowania systemu DERO w leczeniu złamań kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp. z Oddz.Chir.Uraz. Szp.ZOZ Kielce)

 

L. Ciupik, D. Zarzycki, B. Bakalarek, J. Jakubowski

"Mechanizm repozycji dużych ześlizgów. Biomechaniczne uwarunkowania, instrumentarium. Przykłady kliniczne."

1) Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC) 

2) XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp.z LfC)

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, B. Jasiewicz

"Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997

 

D. Zarzycki, S. Bołoczko, L. Ciupik

" Czopy międzytrzonowe w leczeniu niestabilności kręgosłupa lędźwiowego. Nowa procedura i instrumentarium DERO."

1) Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC i WSZ Olsztyn)

2) XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp.z LfC i WSZ Olsztyn)

 

M. Zarzycka, W. Kącki, D. Zarzycki

"Postępy w instrumentowaniu skolioz z użyciem DERO"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997

 

D. Zarzycki, M. Kaliciński 

"Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych"Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 "

System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997

 

J. Dobrowolski, A. Bandyra, S. Horeglad, P. Potasz, D. Zarzycki

"Zastosowanie metalowego bloczka stabilizującego BS-DERO do zablokowania zatoki stępu przy rekonstrukcji stopy płasko-koślawej (Doniesienie wstępne)"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z Szp.Kompl.Rehab. Busko-Zdr.)

 

D. Zarzycki, L. Ciupik

"Technika instrumentowania a powikłania w stosowaniu implantów kręgosłupowych"

Monografia Polskiej Grupy DERO t.2 " System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1997 (wsp.z LfC)

 

E. Karczewska, K. Kącka, W. Bielański, M. Płonka, D. Zarzycki, S.Konturek, H Kleanthous

"The seroprevalence of IgG antibodies to H.pylori CagA protein in asymptomatic choldren assessed by Helico Blot 2.0 and ELISA methods"

Gut International Journal of Gastroenterology and HHHepatology vol. 41 Supl.1, 1997 (wsp. z Zakł. Fizjologii CMUJ)

 

W. Bielański, K. Kącka, E. Karczewska, M. Płonka, D. Zarzycki, S. Konturek

"Capsulated mini-dose 13C-Urea Breath Test for studies of the prevalence of H. Pylori infections in children"

Journal of Physiology and Pharmacology vol.48, Supl. 1, 1997 (wsp. z Zakł. Fizjologii CMUJ)

 

D. Zarzycki, W. Kącki, B. Jasiewicz

"Transpedikularna stabilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa w skrzywieniach idiopatycznych typu King I i King II." 

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, B. Jasiewicz

"Wyniki leczenia operacyjnego krągozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR (streszczenie)

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, A. Winiarski

"Leczenie złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z użyciem intrumentarium DERO"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, A. Winiarski

"Leczenie operacyjne przerzutowych nowotworów kręgosłupa"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

 

D. Zarzycki, L. Ciupik

"Technika instrumentowania a powikłania w stosowaniu implantów kręgosłupowych"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997

 

D. Zarzycki, L. Ciupik, E. Krasicka-Cydzik, J. Mstowski

"Niektóre aspekty biotolerancji implantów na przykładzie instrumentarium DERO"

XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTR, Zakopane 1997 (wsp. z LfC)