Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 1995

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz

"Instrumentarium DERO w leczeniu złamań i kręgozmyków kręgosłupa"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1995, t. 60, Supl. 1

 

D. Zarzycki, W. Kącki, B. Jasiewicz

"Zastosowanie śrub transpedikularnych w leczeniu skolioz idiopatycznych King I, II"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1995, t. 60, Supl. 1

 

D Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki, W. Lankosz, A. Winiarski, B. Trzeciak, M. Kaliciński 

"Instrumentarium DERO w leczeniu idiopatycznych skrzywień kręgosłupa"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1995, t. 60, Supl. 1,

 

D. Zarzycki

"Uniwersalny System Korekcyjno-Stabilizacyjny Kręgosłupa DERO" 

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki, W. Lankosz, A. Winiarski, B. Trzeciak, M. Kaliciński 

"Instrumentarium DERO w leczeniu idiopatycznych skrzywień kręgosłupa"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995

 

D.Zarzycki, W. Kącki, B. Jasiewicz

"Zastosowanie śrub transpedikularnych w leczeniu skolioz idiopatycznych King I, II"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995

 

D. Zarzycki

"Komplikacje śródoperacyjne i sposób postępowania w leczeniu deformacji kręgosłupa"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995

 

D. Zarzycki, B. Bakalarek, M. Tęsiorowski, B. Jasiewicz

"Instrumentarium DERO w leczeniu złamań i kręgozmyków kręgosłupa"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995

 

L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Doniec, M. Golik

"Uwagi o zasadach stabilizacji kręgosłupa z wykorzystaniem śrub"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995 (wsp. z LfC, Lubuskim Ośr. Rehab.Ortop. i Woj. Szp. Chir. Uraz.Piekary Śl.)

 

L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Doniec, J. Cyganiuk, D. Madziarz

"DisCom - nowoczesne instrumentarium do przedniej korekcji i stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego"

Monografia Poskiej Grupy DERO t.I "Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa"

Zielona Góra, 1995 (wsp. z LfC i Woj. Szp. Chir. Uraz.Piekary Śl.)

 

L. Ciupik, D. Zarzycki

"Dis-Com: New Spinal Instrumentation for anterior stabilization of thoraco-lumbar spine"

The Journal of Turkish Spinal Surgery 1995, 6 (wsp. z LfC)

 

D. Zarzycki, M. Zarzycka, L. Ciupik

"Pedicle screw fixation in the lumbar spine of patients with idiopatic scoliosis King type I, II."

The Journal of Turkish Spinal Surgery 1995, 6 (wsp. z LfC)