Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W LATACH 1993-1994

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki

"Odległe wyniki wydłużania uda metodą Wagnera"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

 

M. Tęsiorowski, D. Zarzycki, M. Zarzycka, W. Kącki

"Odległe wyniki wydłużania podudzia według metody Wagnera"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

 

M. Zarzycka, M. Tęsiorowski, D. Zarzycki, W. Kącki

"Przezchrząstkowe wydłużanie uda"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, W. Kącki

"Przezchrząstkowe wydłużanie podudzia u dzieci z nierównością kończyn"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

 

M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka, B. Bakalarek, D. Zarzycki

"Wydłużanie uda według metody Ilizarowa"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

 

W. Kącki, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, D. Zarzycki, A. Winiarski

"Wydłużanie podudzia metodą Ilizarowa"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.1

 

M. Zarzycka, M. Tęsiorowski, W. Kącki, D. Zarzycki, B. Jasiewicz

"Problemy podczas wydłużania podudzia przy wrodzonym braki strzałki"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska 1994, t.59 Supl. 1

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki, M. Zarzycka 

" Dystrakcja epifizealna w leczeniu choroby Blounta"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.3

 

M. Zarzycka, D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, W. Kącki

"Wrodzone krótkie udo ze stawem rzekomym w części proksymalnej leczone aparatem Ilizarowa"

Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, t. 59 Supl.4

 

M. Kaliciński

"Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego na kursie ortopedii dziecięcej w USA"

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska t.59, 1994

 

 

 

D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, B. Bakalarek

" Perpedikularna stabilizacja w operacyjnym leczeniu kręgozmyków"

IX Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr Łagów Lubuski 1993

 

D. Zarzycki

"Ilościowa ocena napięcia mięśniowego u dzeci z neurogenną dysfunkcą narządu ruchu"

Biblioteka Ortopedii Dziecięcej t.1, 1994